Mikołowski BS ma zgodę KNF na przejęcie BS w Sośnicowicach

ISBNews
16.04.2021 13:00
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (bank przejmowany) przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego, podała Komisja. 

Jak wskazano, decyzja KNF została podjęta w związku z niespełnianiem przez Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach wszystkich minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych przepisami prawa. W związku z bardzo niekorzystną sytuacją ekonomiczno-finansową tego banku, konieczne było podjęcie przez KNF decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach za zgodą banku przejmującego. 

"Przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie nie wpłynie negatywnie na stabilność banku przejmującego oraz zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym. Działania poprzedzające podjęcie decyzji KNF zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS (System Ochrony), którego bank przejmujący jest uczestnikiem" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z określonymi w decyzji KNF warunkami połączenia, z dniem 16 kwietnia br. zarząd Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone. 

"Z dniem 1 maja 2021 r. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach" - podsumowano. 

(ISBnews)