NBP sprzedał 7-dniowe bony pieniężne za 187,9 mld zł

ISBNews
16.04.2021 13:10
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) sprzedał 7-dniowe bony pieniężne NBP o wartości nominalnej  187 903,35 mln zł, podał bank centralny.

Popyt wyniósł  187 903,35 mln zł. Średnia rentowność sięgnęła 0,1%, podał NBP.

Przedstawiając w końcu marca harmonogram operacji otwartego rynku na kwiecień NBP podał, że operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30 kwietnia 2021 r. Operacje strukturalne, polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, zaoferowane zostaną w następującym trybie: w dniu 14 kwietnia 2021 r. zostanie przeprowadzona operacja strukturalna, z rozliczeniem w dniu 16 kwietnia 2021 r. (tj. z terminem T+2); w dniu 29 kwietnia 2021 r., o ile wymagać tego będą warunki rynkowe, zostanie przeprowadzona opcjonalna operacja strukturalna, z rozliczeniem w dniu 4 maja 2021 r. (tj. z terminem T+2).

W przypadku uznania przez NBP, iż zasadne jest przeprowadzenie w kwietniu 2021 r. dodatkowych - w stosunku do wyżej wymienionych - operacji strukturalnych, odpowiednia informacja w tej sprawie zostanie przekazana przez bank centralny uczestnikom rynku.

(ISBnews)