Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ISBNews
16.04.2021 14:10
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 12-16 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK 

E-administracja: Sejm przyjął nowelizację ustawy o dowodach osobistych, zakładającą wprowadzenie do zabezpieczeń dowodów osobistych tzw. drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców. Za nowelą głosowało 428 posłów, 14 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie nowelizacji w całości oraz wniosek mniejszości dot. wydawania dowodów seniorom na dłuższy niż przewidziany ustawą okres 10 lat. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r., którego celem jest poprawa zabezpieczeń dowodów osobistych i usunięcie różnic w poziomie zabezpieczeń na różnych poziomach w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Źródło: ISBnews

e-TOLL: Okres przejściowy, w trakcie którego funkcjonować będą zarówno nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL, jak i dotychczasowy system viaTOLL, najprawdopodobniej zostanie przedłużony, maksymalnie do 30 września 2021 roku, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.Obecnie ustawowy termin wygaszenia systemu viaTOLL upływa 30 czerwca, co daje jedynie około dwóch tygodni okresu przejściowego, jako że rozpoczęcie poboru opłat w systemie e-TOLL planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia czerwca. Źródło: ISBnews

Zdalna praca: Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 7,6 pkt w marcu 2021 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Rynek wakatów próbuje się dostosować do restrykcji, czego wynikiem jest wzrost odsetka ogłoszeń pracy zdalnej do 14% z 6% z czerwcu ub.r. Pośrednim zagrożeniem dla rynku wakatów są wyższe oczekiwania inflacyjne. "Skutki wprowadzonych końcem marca nowych działań osłonowych przeciwko epidemii w postaci restrykcji gospodarczych mogą być bardziej widoczne w kwietniu. Większe spadki niż w marcu ub. r., raczej nie wystąpią, gdyż transformację w tryb zdalny w branżach, które na to pozwalają obserwujemy od ponad dziesięciu miesięcy. Najwyraźniej widać to na przykładzie odsetka pracy zdalnej oraz typów oferowanych przyszłym pracownikom umów, które wraz z adaptacją gospodarki do obecnych warunków uległy pewnym zmianom" - podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Branża hazardowa online: Szara strefa w branży hazardowej online z roku na rok generuje coraz większe obroty. Między 2016 a 2020 rokiem wzrosły one o ponad 9 mld zł, wynika z raportu EY. Według szacunków firmy konsultingowej, łączna strata Skarbu Państwa z tego powodu w latach 2016-2020 wyniosła przeszło 2 mld zł. Źródło: ISBnews

Rekrutacja w IT: Tylko 16% pracodawców z branż IT, usług dla biznesu i produkcji wstrzymuje nowe rekrutacje, co oznacza spadek o 18 pkt proc. r/r, a większość firm, bo już 3 na 4, deklaruje, że zatrudnia bez zmian, wynika z wynika z raportu "Rynek pracy: rok z koronawirusem" zrealizowanego przez Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE. Źródło: ISBnews

IoT: Jeszcze przed pandemią analitycy z firmy konsultingowej McKinsey przewidywali, że rozwiązania przemysłowego internetu rzeczy (IIoT - Industrial Internet of Things) do 2025 roku na świecie wygenerują wartość nawet 3,7 biliona USD. Do IIOT zaliczają się m.in. czujniki, sterowniki czy przemysłowe platformy obliczeniowe. Zdaniem ekspertów z firmy Vertiv, rozwiązania IIOT mają ogromy potencjał i umożliwiają redukcję przestojów, zwiększenie produktywności i wydajności oraz poziomu wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Wdrażając je w środowisku przemysłowym należy pamiętać o zbadaniu takich czynników jak jakość powietrza czy warunki środowiskowe, które mogą mieć wpływ na ich pracę.  Źródło: ISBtech

AI: Polska zajmuje 7. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) i jednocześnie 1. miejsce w regionie krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Niestety pozostałe dane dotyczące ekosystemu AI nie są już tak optymistyczne, mimo że polskie firmy udowadniają, że zastosowanie AI to nie odległa wizja, ale realny scenariusz biznesowy. Fundacja Digital Poland w swoim najnowszym raporcie „State of Polish AI 2021" przedstawiła stan rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce oraz zalecenia, które pozwolą dotrzymać kroku najlepszym gospodarkom świata. Zdaniem KPRM skuteczne zaimplementowanie rozwiązań bazujących na AI do polskiej gospodarki może podnieść dynamikę wzrostu PKB o 2,65 proc. rocznie. Wzrost napędzany sztuczną inteligencją jest celem uchwalonej przez rząd Polityki rozwoju AI w Polsce. „Ostatnie 10 lat pokazuje ogromny postęp, jaki Polska poczyniła w sektorze R&D, w tym w rozwoju AI. W 2010 roku istniała garstka centrów badawczo-rozwojowych. Był to jednak dopiero początek trendu wzrostowego, który obecnie przeżywa swój rozkwit. Globalni liderzy z różnych branż przenoszą do Polski swoje centra R&D, aby skorzystać z polskich specjalistów, którzy gwarantują najwyższe światowe standardy w realizacji zadań kluczowych dla ich biznesu – komentuje w raporcie Agnieszka Szweda, ekspert w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).  Źródło: spółka

Cyberobrona: Polska awansowała o 22 miejsca na 25. pozycję na świecie pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego, wynika z danych firmy Check Point. Polska zajęła 15. miejsce w Europie z indeksem zagrożeń wynoszącym 22,1 pkt (im niższy indeks tym mniej zidentyfikowanych prób ataków). To najwyższa pozycja naszego kraju na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W marcowej edycji rankingu najbezpieczniejszą na świecie była sieć amerykańska (13,4), natomiast w Europie sieć brytyjska (14,8). Krajem najbardziej nieprzyjaznym internautom został tym razem Uzbekistan. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

XTPL: Spółka rozszerzyła swoją obecność na rynku chińskim dzięki rozpoczęciu współpracy z Yi Xin Technology, która specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej. Firma będzie pełnić rolę dystrybutora dla rozwiązań technologicznych spółki w tym kraju.  Źródło: ISBnews

Aures Holdings: Uruchamiany przez spółkę projekt sprzedaży samochodów online o nazwie Driverama, który w tym roku zacznie działać w Niemczech, docelowo - od 2022 roku - będzie funkcjonował również w Polsce, poinformował prezes spółki Driverama, dotychczasowy dyrektor ds. innowacji Grupy Aures Stanislav Gálik. "Kolejne po Niemczech kraje, w których chcemy wprowadzić projekt Driverama to Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Włochy, Austria, a następnie w roku 2022 Polska i Węgry" - powiedział Gálik. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka chce pozyskiwać klientów na aplikację ESEF głównie w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy krajach Beneluksu, poinformował ISBtech product manager systemów Comarch ERP Paweł Krupa. Firma pracuje również nad koncepcję budowy narzędzia do konsolidacji sprawozdań finansowych. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka uruchomiła w tym roku kilkanaście kolejnych hubów logistycznych w całej Polsce - łącznie ponad 100 000 m2 nowej powierzchni. Obiekty powstaną w Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Wałbrzychu, Katowicach, Tychach, Radzyminie, Siedlcach, Kaliszu, Koszalinie i Szczecinie. Wszystkie będą uruchomione w tym roku. Obecnie firma obsługuje ponad 11 tys. Paczkomatów w Polsce oraz usługi kurierskie w oparciu o ponad 60 centrów logistycznych, w tym dwie sortownie centralne w Piotrkowie Trybunalskim oraz P3 Logistic Parks Mszczonów. Źródło: ISBnews

Atende: Zarząd spółki postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie kwoty w łącznej wysokości 36,34 mln zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 (wynoszącego 50,42 mln zł) na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto za 2020 r. (w wysokości 14,08 mln zł) na kapitał zapasowy spółki. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka odnotowała 38,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 53,25 mln zł wobec 20,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 66,23 mln zł wobec 34,39 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r. wobec 295,29 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Simple: Projekt spółki "System do automatycznego tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez barier" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Projekt został przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1. Całkowity koszt projektu miałby wynieść ok. 4,93 mln zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to ok. 2,57 mln zł, podano. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka wstępnie odnotowała 15,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,32 mln zł straty netto w 2020 r.. Spółka dokonała także w całym roku 2020 odpisów na łączną kwotę 4,72 mln zł, która odpowiada całości wartości inwestycji w DataWalk Inc.DataWalk podał, że według danych jednostkowych, szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 12 359 tys. zł, wobec 2 362 tys. zł w roku 2019 (wzrost o ok. 423%), koszty działalności operacyjnej wyniosły 12 050 tys. zł, wobec 13 735 tys. zł w roku 2019 (spadek o 12%), a wynik finansowy netto wyniósł -4 421 tys. zł, wobec -11 193 tys. zł w roku 2019 (mniejszenie straty o ok. 60% r/r). Źródło: ISBnews

Passus: Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z rosyjskim dystrybutorem KomSvyazEnergy. Dzięki umowie produkty Passus, pod marką Sycope, będą mogły być sprzedawane na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), obejmujących m.in. Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan oraz Uzbekistan. "Wielokrotnie podkreślaliśmy, że zamierzamy skupić się na ekspansji zagranicznej i sprzedaży naszych produktów pod marką Sycope, na których generujemy najwyższe marże. Konsekwentnie staramy się realizować ten cel, czego efektem jest m.in. podpisana umowa z rosyjskim partnerem. Dzięki współpracy z KomSvyazEnergy otwiera się przed nami bardzo duży i dynamicznie rozwijający się rynek obejmujący obszar Wspólnoty Niepodległych Państw" - powiedział prezes Tadeusz Dudek. Źródło: ISBnews

Legimi: Wniosek spółki o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 4,68 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 3,7 mln zł. Źródło: ISBnews

XTPL: Wniosek spółki o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 11,62 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 7,7 mln zł. Źródło: ISBnews

Brand24: Na koniec I kwartału 2021 r. Brand24 posiadał 3 610 aktywnych klientów, co oznacza, że liczba klientów netto wzrosła o 140 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 31 marca 2020 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 3 066. Źródło: spółka

Universal Robots: Dyrektorem generalnym na region CEE został Pavel Bezucký, zastępując na tym stanowisku Slavoja Musílka. Źródło: ISBtech

Kukuła Healthy Food: W I kwartale prawie spółka podwoiła liczbę zamówień. "W pierwszym kwartale tego roku oprócz wielu nowych klientów zaobserwowaliśmy znaczący powrót grona osób z pierwszego kwartału 2020 roku, które zapewne m.in. przez pracę zdalną, czy też niepewną sytuację zawodową zawiesiły w ubiegłym roku nasze abonamenty. Od dłuższego czasu tzw. 'lojalność klientów', czyli kontynuację zamówień z miesiąca na miesiąc mamy na poziomie 90 proc. Zmodernizowaliśmy właśnie linię produkcyjną o nowe i jeszcze bardziej wydajne urządzenia. Jest to proces cykliczny, związany ze stale rosnącą liczbą zamówień. Aktualnie rozbudowujemy także halę produkcyjną, rozszerzamy obszar dostaw o nowe miejscowości i szykujemy się do premiery nowych programów dietetycznych" - powiedział Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food. Źródło: ISBtech

Pomelo: Operator cateringu dietetycznego planuje ekspansję i rozszerzenie obszar swoich dostaw o kolejne 50 miast. "2021 rok zaczęliśmy z bardzo optymistycznymi wynikami finansowymi. Zanotowaliśmy wzrost zrealizowanych pakietów oraz 50% wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2020 roku. W marcu 2020 roku przychód wynosił 2,1 mln zł, a w tym roku jest to 3,1 mln zł" - powiedział Bartłomiej Foszer, inwestor i doradca strategiczny cateringu Pomelo. Źródło: ISBtech

Hardis Group: Firma konsultingowa, świadcząca usługi cyfrowe i niezależny dostawca oprogramowania, otwiera w Polsce spółkę Hardis Group Polska z siedzibą w Warszawie. Hardis Group chce zaznaczyć swoją obecność w Europie Środkowej, gdzie oprogramowanie do zarządzania magazynami - Reflex WMS jest już używane przez międzynarodowych dostawców usług logistycznych, między innymi przez FM Logistic. Źródło: ISBtech

Agora: Agata Staniszewska, rzecznik prasowy jest jednocześnie zastępcą dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej spółki. Dyrektorem komunikacji Agory jest od wielu lat Nina Graboś, łącząca od listopada 2020 r. zadania szefowej zespołu ds. PR i relacji inwestorskich z rolą szefa biura zarządu Agory. Oprócz tego od lutego 2021 r. Anna Fidos jako specjalista w zespole komunikacji odpowiada za projekty z obszaru PR i CSR. Wcześniej, w styczniu 2021 r. do działu komunikacji korporacyjnej spółki dołączyła Bożena Josypenko, a w lutym powróciła po dłuższej nieobecności Paulina Rydzek. Źródło: spółka

Orange Polska: Transakcja z APG pomocna w powrocie do wypłaty dywidendy przez Orange Polska. Spółka planuje publikację strategii w czerwcu. Oszczędności na capex wyniosą około 280-300mln zł w 2022 roku, ale jednocześnie większy nacisk spółka położy na inwestycje w sieć mobilną. Wpływ sprzedaży FiberCo na EBITDA w 2021 bardzo nieznaczny, zbliżony do neutralnego. Źródło: Trigon

Orange Polska: Nowoczesne data center - Warsaw Data Hub - powstaje od jesieni 2020 w podwarszawskich Łazach. Ma być gotowe do użytku już jesienią tego roku. Teraz jako unikalny tego typu obiekt w Polsce uzyskało certyfikat zgodności z wymaganiami klasy 3 najnowszej wersji norm EN 50600. To potwierdzenie, że zaprojektowane rozwiązania gwarantują wysoki stopień niezawodności i dostępności infrastruktury krytycznej oraz przetwarzanie i transmisję danych praktycznie bez żadnych przerw. Źródło: spółka

Huawei: Przeprowadził Wielki Finał Konkursu Huawei Startup Challenge. Spośród 10 finalistów wybranych z niemal 250 zgłoszeń, kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych wyłoniła trzy najlepsze projekty, które zaprzęgają technologię do przeciwdziałania wykluczeniom i wyrównywania szans. Na podium konkursu wirtualnie stanęły startupy Wheelstair, Associated Apps i ParrotOne. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Orange Polska: Spółka podpisała umowę sprzedaży APG 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje sp. z o.o. - podmiocie, przez który realizowane będzie wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie infrastruktury światłowodowej oraz oferowaniu przez ten podmiot hurtowych usług dostępu. Joint venture, wycenione na 2 748 mln zł, ma wybudować sieć światłowodową do 1,7 mln gospodarstw domowych. Źródło: ISBnews

Startup inSTREAMLY: Twórca platformy łączącej marki z twórcami treści na żywo - pozyskał 4,8 mln zł w rundzie seed. Otrzymane środki pozwolą spółce przeprowadzić ekspansję na kolejne zagraniczne rynki. W inwestycji udział wzięły Supernode Global, Colopl Next i PKO VC. Dzięki platformie inSTREAMLY wszyscy twórcy treści na żywo zyskują dostęp do ofert sponsorskich. Za pośrednictwem rozwiązania oferowanego przez spółkę, streamerzy mogą rozwijać się i zarabiać na swojej pasji, a marki docierać do bardzo zaangażowanych społeczności mikro-streamerów, które dostarczają tyle samo wyświetleń przy dużo wyższym współczynniku konwersji. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka nie wyklucza przejęć, ale ewentualne transakcje chciałoby sfinansować z własnych środków, poinformował prezes Roman Szwed. "Mamy dosyć dużo gotówki w firmie i stać nas na wypłatę znaczącej dywidendy, a i spora część tej gotówki zostaje w firmie po to, żeby były pieniądze na rozwój. Rozglądamy się na rynku i na pewno dojdzie do jakiś przejęć. Nie jest naszym zamiarem kupowanie bardzo drogich firm, bo chcielibyśmy to zrobić z własnych pieniędzy. Szukamy firm, które mają ciekawe technologie czy produkty, które pasują do tego co my robimy" - powiedział Szwed. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka podjęła decyzje o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia na rynku regulowanym GPW lub poza tym rynkiem za nie więcej niż 515 mln zł. "Spółka podjęła decyzję o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia przez nabywanie akcji Netii w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski, przy czym cena nabycia 1 akcji będzie określona przez spółkę indywidualnie dla każdej transakcji nabycia, a łączna cena nabycia akcji Netii w wykonaniu ww. decyzji spółki nie będzie wyższa niż 515 mln zł" - podała spółka. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz został strategicznym inwestorem OpenApp. Inwestycja JRH w wysokości 5 mln zł będzie przeznaczona na wdrożenie platformy OpenApp na polskim rynku oraz dalszy rozwój jej funkcjonalności. Dzięki inwestycji w OpenApp JRH ASI wchodzi na szybko rosnący rynek checkoutu i płatności e-commerce.OpenApp to platforma fintech, która skraca czas składania zamówienia w sklepach online do 10 sekund. Złożenie zamówienia wraz z płatnością odbywa się bez wprowadzania jakichkolwiek danych lub logowania się, podano. Źródło: ISBnews

TenderHut: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji TenderHut na NewConnect na wtorek, 20 kwietnia br. Źródło: ISBnews

Creotech Instruments: Spółka zakończyła proces book-buildingu, ustalając ostateczną wartość ceny emisyjnej w maksymalnej wysokości 61 zł za akcję. Do inwestorów trafi pełna pula oferowanych przez spółkę 185 000 akcji zwykłych serii H. Średnia wielkość redukcji w transzy małych inwestorów wyniosła 96,25%. Spółka zapowiedziała, że jej debiut na rynku NewConnect nastąpi prawdopodobnie w III kw. br. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Akcjonariusze Spyrosoft - Wioletta Bodnaruś i Dorota Łękawa - sprzedali odpowiednio 55 000 i 54 550 akcji spółki, stanowiących 5,15% i 5,11% udziałów w kapitale zakładowym spółki, po cenie 235 zł za sztukę w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Pozostałe akcje należące do Wioletty Bodnaruś i Doroty Łękawy zostały objęte lock-up'em na 18 miesięcy. Wśród nowych akcjonariuszy spółki znalazły się zarówno fundusze inwestycyjne, jak i inwestorzy indywidualni. Źródło: ISBnews

Advanced Graphene Products: Spółka planuje ofertę publiczną akcji na kwotę do 2,5 mln euro na początku II kwartału, poinformował ISBtech prezes Maciej Gałązka. "Na początku II kwartału br. zamierzamy przeprowadzić ofertę publiczną do 2,5 mln euro. Skorzystamy z procedury uproszczonej, która nie wymaga zatwierdzenia prospektu przez KNF, wystarczy publikacja memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z przepisami prawnymi. Na tym etapie naszym planom najbardziej odpowiada rynek NewConnect" - powiedział ISBtech Maciej Gałązka. Źródło: ISBnews

Sescom: Spółka poszukuje obecnie celów do przejęcia na takich rynkach, jak: Niemcy, kraje Beneluksu i Wielkiej Brytanii. "Bardzo intensywnie nad tym [tj. akwizycjami] pracujemy mamy, już dwa doświadczenia. [...]  Będziemy również spoglądać na polski rynek, ponieważ tutaj widzimy pewne możliwości, chociaż dla nas jest to najbardziej dojrzały rynek, gdzie czujemy się bardzo dobrze. Dzisiaj bardzo dużo pracy wkładamy w akwizycje zagraniczne: Niemcy, Beneluks i Wielka Brytania to są te kierunki naszego pierwszego kroku" - powiedział prezes Sławomir Halbryt podczas prezentacji na GPW Innovation Day. Źródło: ISBnews

Polska Press, PKN Orlen: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji ws. przejęcia Polska Press przez PKN Orlen automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania, ocenił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. "Sąd, wydając postanowienie, nie odnosił się do merytorycznych zagadnień w zakresie tego, czy decyzja została wydana zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i w oparciu o przewidziane prawem kryteria. Postanowienie dotyczy wyłącznie kwestii możliwości 'zawieszenia' wykonywania decyzji do czasu rozstrzygnięcia wniesionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich odwołania" - podał regulator. "Jesteśmy przekonani o słuszności wydanej decyzji dotyczącej zgody na przejęcie przez PKN Orlen spółek Polska Press, dlatego prezes UOKiK ma nadzieję na jak najszybsze rozpatrzenie przez sąd odwołania złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich" - podsumował Urząd. Źródło: ISBnews

Polska Press, PKN Orlen: PKN Orlen nie otrzymał żadnej informacji z sądu na temat Polska Press, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do dzisiejszej informacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, według której Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKIK ws. przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. "Jestem zdumiony, że to pan Adam Bodnar ogłasza rzekome postanowienie sądu, powołując się na jakąś rozmowę telefoniczną. Zdziwiłoby nas, gdyby sąd zdecydował się podjąć taką decyzję, nie mając kompletu dokumentów" - napisał Obajtek na Twitterze. Źródło: ISBnews

PKN Orlen i Polska Press: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji tj. przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press, podało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie internetowej. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu. "Taką informację RPO uzyskał telefonicznie 12 kwietnia w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z nią 8 kwietnia 2021 r. zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu" - podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka planuje w perspektywie najbliższych miesięcy przeprowadzić pierwsze akwizycje i nie chce skupiać się wyłącznie na podmiotach działających najbliżej Polski. "Od dłuższego czasu działając rozglądamy się jednocześnie i przyglądamy różnym podmiotom działającym w obszarze naszego rynku, przede wszystkim tym, które dostarczają rozwiązania jednokanałowe - w szczególności tym, które działają w tej części Europy, ale też nie wykluczamy akwizycji szerzej" - powiedział prezes Krzysztof Szyszka. "Planujemy przeprowadzić pierwsze akwizycje w perspektywie najbliższych miesięcy " - dodał. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka zamierza rekomendować przeznaczanie na dywidendy do 40% zysku netto, jednakże nie zamierza rekomendować dywidendy wcześniej niż wynikająca z podziału zysku za rok obrotowy 2022 r. "Z uwagi na planowane działania o charakterze akwizycyjnym, w szczególności wskazane w pkt 4 prospektu, zarząd nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy wcześniej niż wynikająca z podziału zysku za rok obrotowy 2022 roku. Ponadto, ostateczna decyzja dotycząca rekomendacji dotyczącej podziały zysku za rok obrotowy 2022 będzie uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy emitenta oraz jej planów inwestycyjnych" - czytamy w prospekcie emisyjnym. Źródło: ISBnews

Vercom: Oferta publiczna do 4 mln akcji nowej emisji oraz do 1 mln istniejących akcji Vercom rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 45 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty (akcje nowe i sprzedawane) może wynieść nawet 225 mln zł. Debiut giełdowy planowany jest w I połowie maja. Źródło: ISBnews

Zortrax Dental: Spółka zależna Zortraksu zajmująca się innowacyjnymi technologiami opartymi o druk 3D w branży stomatologicznej - planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na platformie Crowdway w II kwartale br. W ramach emisji spółka zamierza pozyskać do 1 mln euro, które przeznaczy na rozwój oferty i prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami. Docelowo firma planuje debiut na NewConnect. Działalność Zortrax Dental skupia się na dostarczaniu narzędzi i oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie druku 3D w branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej. Źródło: ISBnews

Sundose: Spółka pozyskał 6 mln USD w ramach finansowania rundy A. W spółkę zainwestowały takie fundusze, jak Atmos Ventures (USA), ARIA (Polska), DX Ventures (Niemcy) oraz Investible Club (Australia) i Polipo Ventures (Australia). "Jest to trzecia runda w historii Sundose. W latach 2017-2020 firma pozyskała łącznie ponad 3 mln USD od krajowych i zagranicznych funduszy VC i programów akceleracyjnych. Dzięki nim mogła ona nie tylko kontynuować pracę nad rozwojem samego produktu, ale również rozpocząć ekspansję na rynki zagraniczne" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Hashiona: Pozyskuje ponad 2 mln zł na dalszy rozwój od funduszy z UE i Doliny Krzemowej. Draper University, KAYA, Digital Health VC Calm/Storm i DFRI inwestują w Hashionę, pierwszą uniwersalną aplikację wspierającą pacjentów z Hashimoto i chorobami autoimmunologicznymi. Innowacyjny polsko-brytyjski startup to pierwsza aplikacja typu all-in-one dla pacjentów z Hashimoto. Od wypuszczenia pierwszej wersji produktu na początku 2021 roku, popularność aplikacji stale rośnie i zwiększa liczbę użytkowników. Twórcy aplikacji mają ambitne plany na rozwój. Źródło: ISBzdrowie

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Vee: Spółka podpisała z Energą Obrót kontrakt, na podstawie którego hosty Vee przeprowadzą badania satysfakcji części klientów korporacji. "Umowa z Energą to dla nas krok milowy w planie zakładającym sprzedaż tzw. pudełek korporacyjnych, czyli gotowych, skalowalnych produktów z sektora automatycznej obsługi klienta. […] Potencjalna grupa docelowa badania obejmuje ponad 3 mln klientów Energi. Początkowy wolumen kampanii obejmie kilkadziesiąt tysięcy respondentów. Ten projekt pozwoli nam udoskonalić nasze pudełkowe rozwiązanie do badania obsługi klienta, jakie wkrótce zaproponujemy innym korporacjom jak i mniejszym firmom w Polsce" - powiedziała dyrektor sprzedaży Vee Center Aleksandra Husar-Trojanowska. Źródło: ISBnews

IMS: Spółka APR - wchodząca w skład grupy kapitałowej IMS - została dostawcą usług audiomarketingowych do jednej z wiodących sieci sklepów detalicznej sprzedaży produktów FMCG. "Na chwilę obecną 1 552 lokalizacje zasiliły stale powiększające się grono sieci handlowych FMCG obsługiwanych przez APR i Grupę IMS. W 2020 roku Grupa IMS pozyskała 403 nowe lokalizacje abonamentowe" - podała spółka. Jak podkreślono, audiomarketing dostarczany przez APR Sp z o.o. to usługa "szyta na miarę" dzięki starannie dobranej muzyce, doradztwu, jak i wsparciu technicznemu dla danego klienta. Źródło: ISBnews

VOX: Grupa VOX wdrożyła technologie SAP w celu wsparcia rozwoju sprzedaży narzędziami cyfrowymi m.in. z wykorzystaniem programu do spersonalizowanej aranżacji wnętrz. Dzięki cyfryzacji grupa skróciła czas dostawy systemu mebli Creative z kilku tygodni do kilkunastu dni. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska: Spółka została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, poinformował PKOI. Umowa została podpisana na dwa lata.Umowa została podpisana na dwa lata. Obejmuje współpracę podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio i przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wirtualna Polska uzyskała prawo do tytułu Partnera PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz prawo do wizerunku zawodników w stroju Reprezentacji Olimpijskiej. Źródło: ISBnews

Google: Spółka uruchomiła swoją najnowszą inwestycję w Polsce - region Google Cloud w Warszawie, poinformowała dyrektor Google Cloud Warszawa Magda Dziewguć. Koncern planuje również zatrudnianie nowych specjalistów, szczególnie inżynierów chmurowych."Warszawski region Google Cloud jest 25. takim ośrodkiem na świecie, siódmym i jedynym, jaki firma otworzy w tym roku w Europie. Jest to ogromnej skali infrastruktura w trzech niezależnych strefach i z globalną hipersiecią dla firm, które potrzebują dużej mocy obliczeniowej, bezpiecznej infrastruktury i przechowywania danych w Polsce i chcą rozwijać aplikacje. Zwiększamy również inwestycje w biura. Chcemy zatrudniać inżynierów cloud i innych specjalistów" - powiedziała Dziewguć. Źródło: ISBnews

PGNiG: Spółka zaangażowała się w program Akcelerator KPT ScaleUP, działający w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego. Startupy starające się o udział w akceleracji muszą w ramach naboru zgłosić autorskie rozwiązanie. Akcelerator oferuje najlepszym bezzwrotną dotację z PARP w wysokości do 200 tys. zł, a także półroczny program wsparcia, na który składa się m.in. doradztwo ekspertów i szkolenia. Źródło: ISBnews

Green Caffè Nero: Spółka nawiązała z Glovo współpracę, w ramach której oferuje dostawy kawy, ciast czy przekąsek. Oferta kawiarni za pośrednictwem aplikacji Glovo dostępna jest dla klientów z terenu Warszawy, Krakowa i Wrocławia."Jesteśmy znani z atmosfery naszych kawiarni i wszyscy już bardzo tęsknimy za gwarem kawiarnianym, z możliwością spotkań czy po prostu odpoczynku. Już siódmy miesiąc z rzędu nie jesteśmy z powodu zakazów w stanie tego oferować i jedyną możliwością skorzystania z naszej oferty pozostawała sprzedaż na wynos. Postanowiliśmy te możliwość poszerzyć i wraz z Glovo od teraz oferujemy naszym gościom dowóz naszych napojów i jedzenia do domu lub biura. Dostępna oferta obejmuje znane naszym gościom bestsellery, w tym latte, cappuccino czy cortado, a także przekąski i ciasta, obejmujące bagietki, tortille, klasyczną bezę czy ciasto Charleston" - powiedział prezes Green Caffè Nero Adam Ringer. Źródło: ISBnews

Warta: Spółka przygotowała rozwiązanie umożliwiające kompleksową automatyzację procesów wykorzystywanych w ramach codziennej obsługi klientów. Firma jako pierwsza na rynku wdrożyła silnik decyzyjny - narzędzie, które będzie spinało ze sobą rozwiązania technologiczne i aplikacje używane w procesach obsługowych, w tym likwidacji szkód w firmie. Źródło: ISBnews

Nest Bank: Bank wykorzystuje usługę dostępu do informacji o rachunku (tzw. AIS) w procesie wnioskowania o kredyt. Dzięki nowej usłudze, przedsiębiorca nie musi przesyłać do banku dokumentów finansowych, aby otrzymać ostateczną decyzję kredytową. Wystarczy, że klient zaloguje się na swoje konto firmowe w innym banku, a wymagane informacje - za pośrednictwem Blue Media - zostaną natychmiast przekazane do Nest Banku. Wszystko dzięki dostępowi do informacji o rachunkach bankowych, o które Blue Media - jako licencjonowany przez KNF podmiot - może prosić klientów firmowych będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Źródło: spółka

Gridaly: Polski startup stworzył wirtualną przestrzeń konferencyjno-targową pozwalającą zorganizować wydarzenie z dowolnego miejsca na świecie. Gridaly to rozwiązanie skierowane do organizatorów wydarzeń o charakterze targowym i konferencyjnym, które dzięki skalowanej infrastrukturze chmurowej pozwala zorganizować taki event dla tysięcy, a nawet setek tysięcy uczestników z dowolnego miejsca na świecie. Platforma oferuje możliwości streamingowe dopasowane do skali wydarzenia, tak więc równolegle jest w stanie obsługiwać nawet kilka transmisji na żywo oraz nieograniczoną ilość pokoi warsztatowych. Dzięki takim funkcjonalnościom, jak wbudowany czat, umawianie się na spotkania oraz rozmowy audio i wideo uczestnicy mogą nawiązywać i wzmacniać relacje nie tylko w trakcie, ale również przed i długo po samym wydarzeniu. Co więcej, zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwiło match-making networkingowo-contentowy, przez co odwiedzający mogą szybciej dotrzeć do konkretnych firm i produktów oraz poznawać ludzi o podobnych zainteresowaniach.  Źródło: spółka

T-Mobile: Usługa car sharingu, mimo trudnej sytuacji minionego roku, budzi niemałe zainteresowanie wśród mieszkańców wielu miast w Polsce. TMobile wspiera takie innowacyjne rozwiązania, dlatego we współpracy z partnerem biznesowym dostarczyliśmy 300 urządzeń, dla trójmiejskiego operatora - firmy Miimove, którego flota została wyposażona w nowoczesne technologie. Źródło: ISBtech

Huawei: Zaprezentował nowości ofertowe w tym laptop Huawei MateBook X Pro w nowej odsłonie; laptopy Huawei MateBook serii D w nowych wersjach; multimedialny tablet Huawei MatePad z Wi-Fi 6; Huawei Watch Fit Elegant – inteligentny smartwatch fitness w nowej wersji; Huawei Band 6 – nowa opaska sportowa i 36 rat 0% – nowa forma rat PayU w sklepie huawei.pl. Źródło: ISBtech

PromoTraffic: Agencja digitalowa dla e-commerce otrzymała 650 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na prace badawczo-rozwojowe nad systemem do automatyzacji i skalowania przychodów e-commerce. Łączna wartość projektu wynosi 1 mln. Dodatkowe ponad 350 tys zł stanowi wkład własny agencji. System inteligentnego feed managementu, nad którym będzie pracować PromoTraffic, jest kluczową kompetencją średnich i dużych sklepów internetowych. Rozwiązanie usprawni zarządzanie i zwiększy efekty kampanii sprzedażowych. Źródło: spółka

Simple: Rekomendacja z NCBiR dotycząca dofinansowania projektu Przedmiotem projektu jest "System do automatycznego tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez barier". Całkowity koszt projektu wynosi ok. 4,9mln zł, a kwota rekomendowanego dofinansowania to ok. 2,57 mln zł. Źródło: spółka

Zen.com: Polski fintech udostępnia klientom indywidualnym nową funkcjonalność. Operator usług finansowych właśnie rozszerzył ofertę o ZEN Buddies. To rozwiązanie, które umożliwia transfery wewnętrzne pomiędzy użytkownikami aplikacji Zen.com w oparciu o ich numery telefonów. Nowe wdrożenie pozwoli klientom Zen.com szybko i bezstresowo wysyłać między sobą przelewy przy użyciu samego numeru telefonu, bez konieczności podawania numeru rachunku. Zgodnie z ideą przyświecającą Zen.com - transfery te są całkowicie bezpłatne i nie generują żadnych ukrytych kosztów. "ZEN Buddies to odpowiedź na potrzeby naszych klientów" - wyjaśnia Michał Bogusławski, commercial director w ZEN. "Współcześni konsumenci oczekują wolności wyboru, przy zachowaniu maksimum wygody. Dzięki nowej funkcjonalności pomagamy im jeszcze bardziej uprościć codzienne zarządzanie finansami. W praktyce ZEN Buddies ułatwia codzienne rozliczenia między użytkownikami indywidualnymi" - dodał. Źródło: spółka

Nest Bank: Wykorzystuje usługę dostępu do informacji o rachunku (tzw. AIS) w procesie wnioskowania o kredyt. Dzięki nowej usłudze, przedsiębiorca nie musi przesyłać do banku dokumentów finansowych, aby otrzymać ostateczną decyzję kredytową. Wystarczy, że klient zaloguje się na swoje konto firmowe w innym banku, a wymagane informacje - za pośrednictwem Blue Media - zostaną natychmiast przekazane do Nest Banku. Wszystko dzięki dostępowi do informacji o rachunkach bankowych, o które Blue Media - jako licencjonowany przez KNF podmiot - może prosić klientów firmowych będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Źródło: spółka

HPE: Zapowiada znaczące ulepszenia systemów do montażu w stelażu serwerów HPE ProLiant DL360 i DL380 dla systemów HPE Synergy 480 oraz HPE Apollo 2000. Źródło: spółka

Symmetry: Ma umowę z CIRF za 28 mln zł. Symmetry wdroży w Centrum Informatyki Resortu Finansów rozwiązanie oparte o macierz Huawei OceanStor Dorado 18000 V6, będącą wg producenta największym na świecie systemem dyskowym   Źródło: PB

(ISBnews/ISBtech)