Ulma miała wstępnie 0,71 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

ISBNews
16.04.2021 16:05
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska miała 39,84 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 11,76 mln zł zysku EBITDA i 0,71 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., co oznaczało spadki o 18,2% r/r, 26,3% r/r oraz 82% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Przychody w segmencie "obsługi budów" wyniosły 27,54 mln zł (-26,8% r/r), a przychody ze "sprzedaży materiałów budowlanych" 12,3 mln zł (+10,7%).

Ponadto Ulma podała, że pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki) wyniosła 100,34 mln zł co oznaczało wzrost o 81,8%.

"Turbulencje rynkowe, szczególnie istotne w segmencie kubaturowym, będące konsekwencją pandemii COVID-19 już od II kwartału 2020 roku negatywnie oddziaływają na zdolność grupy kapitałowej do utrzymania poziomów sprzedażowych notowanych przed jej wybuchem. I kwartał 2020 był okresem, w którym segment budownictwa tak w Polsce jaki na rynkach eksportowych nie był jeszcze doświadczony przez konsekwencje kolejnych obostrzeń społecznych i gospodarczych związanych z wybuchem pandemii, a przy pozytywnej aurze pogodowej sytuacja rynkowa szczególnie w segmencie kubaturowym na rynku krajowym była bardzo pozytywna. Prezentowane wyniki sprzedażowe za I kwartał 2021 roku, odnotowane w segmencie 'obsługi budów', uzyskane zostały z obliczu 3. fali pandemii oraz w samym środku kolejnych obostrzeń nałożonych na gospodarkę przez rząd naszego kraju. Ponadto trudna zimna i zła aura pogodowa (niskie temperatury) przyczyniły się dodatkowo do opóźnień wielu prac betoniarskich w szczególności na budowach prowadzonych na południu Polski. Z drugiej strony konsekwentnie rosnące poziomy przychodów w segmencie 'sprzedaży materiałów budowlanych' nie były w stanie zrekompensować luki sprzedażowej powstałej w segmencie 'obsługi budów'. W rezultacie, grupa kapitałowa nie była w stanie utrzymać wyników notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)