Kalendarium ISBnews

ISBNews
16.04.2021 18:05
A A A

PONIEDZIAŁEK, 19 kwietnia

--09:00: Debiut Captor Therapeutics na rynku głównym GPW 

--10:00: Wideokonferencja Banku BNP Paribas "Polska gospodarka po roku pandemii'

WTOREK, 20 kwietnia

--09:30: Wideokonferencja Huuuge nt. wyników

--11:00: Konferencja programowa Dziesiątka Rzecznika MŚP - Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

--16:30: Wirtualna debata PKEE i Politico: The coming shakeup of the EU Emissions Trading System

ŚRODA 21 kwietnia

--10:00: GUS opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej - w marcu 2021 roku

CZWARTEK 22 kwietnia

--10:00: GUS opublikuje komunikat dot. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r., dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 r. koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2021 r., koniunkturę konsumencką - kwiecień 2021 r.

--12:00: Webinar firmy Enefit "Rachunki za energię w firmie - 3 proste kroki do oszczędności

PIĄTEK 23 kwietnia

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w III 2021 r.

PONIEDZIAŁEK, 26 kwietnia

-10:00: GUS opublikuje stopę bezrobocia w marcu br. - Biuletyn Statystyczny Nr 3/2021, sytuację społeczno-gospodarczą kraju w I kwartale 2021 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2021 r.

(ISBnews)