Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
16.04.2021 18:05
A A A

Zarząd TIM zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca, a termin jej wypłaty - na 13 lipca br., podała spółka

Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor szacują, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III na przygotowanie projektów farm wiatrowych na Bałtyku wyniosą 307-385 mln zł, a nakłady na budowę farm sięgną 16,13-18,22 mld zł, podała Polenergia.

Ulma Construccion Polska miała 39,84 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 11,76 mln zł zysku EBITDA i 0,71 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., co oznaczało spadki o 18,2% r/r, 26,3% r/r oraz 82% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Famur odstąpił od umowy z Polskie Maszyny Group na dostawę maszyn górniczych o wartości 20 mln euro do kopalni Inaglinskij w Rosji, podała spółka.

Platige Image zakończył prywatną emisję akcji, w ramach której 5 inwestorów instytucjonalnych nabyło 240 tys. akcji, stanowiących 7% kapitału, podała spółka. Pozyskany kapitał w wysokości 6 mln zł będzie w całości przeznaczony na realizację pierwszych projektów gamingowych, w związku z nową strategią spółki na lata 2021-2025.

Rainbow Tours miało 434,46 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 28,26 mln zł straty EBITDA i 40,86 mln zł straty netto w 2020 r., wobec odpowiednio 1 746 mln zł, 56,07 mln zł zysku i 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Wydatki Grupy Azoty na projekt Polimery Police wyniosą 1,8 mld zł w 2021 roku, czyli blisko połowę łącznych planowanych na ten rok nakładów inwestycyjnych grupy na poziomie 3,7 mld zł, poinformował wiceprezes Grupy Azoty i prezes Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) Tomasz Hryniewicz.

Oferta firmy Budimex, warta ok. 135 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 

Grupa Azoty ogłosi nową strategię do roku 2030 pod koniec II kwartału 2021 roku, poinformował wiceprezes i dyrektor generalny Witold Szczypiński.

Realizacja Polimerów Police, sztandarowej inwestycji realizowanej przez Grupę Azoty, przekroczyła 50% zaawansowania, poinformował prezes Tomasz Hinc.

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty zaplanowane zostały na 3,7 mld zł w 2021 roku w porównaniu do 2,76 mld zł poniesionych w roku 2020, poinformował wiceprezes Tomasz Hryniewicz.

Usługi bankowe, których rozwój przyspieszyła pandemia, będą zaspokajały potrzeby firm w coraz szerszym zakresie, odciążając je w codziennych czynnościach administracyjnych, ocenia prezes ING Usługi dla Biznesu Bartosz Traczyk w rozmowie z ISBnews.TV. Szacuje, że szybki rozwój cyfryzacji będzie kontynuowany w najbliższych latach, a sam e-commerce będzie rósł ok. 20% rocznie

Zeneris Projekty rozważa przeprowadzenie akwizycji firm z branży fotowoltaicznej, oferujących usługi projektowe, dostawy i montaż instalacji PV. Spółka poszukuje podmiotów komplementarnych wobec swojej działalności, o podobnej skali obrotów, położonych głównie w południowej i wschodniej części kraju, poinformował ISBnews prezes Mariusz Kostrzewa. Spółka zakłada przeprowadzenie pierwszych akwizycji w III lub IV kw. 2021 r.

Zeneris Projekty widzi wieloletnią perspektywę rozwoju w fotowoltaice, w szczególności w połączeniu z innymi usługami, w tym magazynowania energii, poinformował ISBnews prezes Mariusz Kostrzewa. Spółka dostrzega też możliwości dalszego rozwoju w energetyce wodnej i usługach projektowania.

Zeneris Projekty planuje rozpocząć ofertę publiczną akcji przy udziale platformy Crowdconnect.pl w ciągu najbliższych tygodni, poinformował ISBnews prezes Mariusz Kostrzewa.

TIM zakłada, że będzie korzystać z długoterminowego trendu wzrostowego w e-commerce, a optymalny udział tego segmentu w jednostkowej sprzedaży wynosi ok. 70%, poinformowali ISBnews przedstawiciele zarządu. TIM zakłada, że sprzedaż w kwietniu wpisze się w trendy obserwowane w ostatnich miesiącach.

XTPL rozszerzył swoją obecność na rynku chińskim dzięki rozpoczęciu współpracy z Yi Xin Technology, która specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej, podała spółka. Firma będzie pełnić rolę dystrybutora dla rozwiązań technologicznych spółki w tym kraju. 

Master Pharm odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 12,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator oraz Griffin Group Energy (Griffin GE) podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP, podały spółki. Według planów, licznik będzie dostępny w ofercie w 2021 r. i będzie oferowany nie tylko krajowym OSD, ale także klientom na rynkach europejskich.

Forte odnotowało 49,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 45,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators podpisał z firmą Tomula Tomasz Kreczmar umowę, której przedmiotem jest wykonanie gry o roboczym tytule "Cryospace" na platformę PC, podała spółka

Portfel zamówień Grupy Trakcja wynosił 2 573 mln zł (bez konsorcjantów) na dzień 31 grudnia 2020 roku, podała spółka.

Trakcja odnotowała 109,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 285,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 393 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 952 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt odnotował 1,15 mld zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 2,14 mld zł. 

Przychody Grupy Novaturas wyniosły 4,1 mln euro w marcu br. i były o 6% niższe licząc rok do roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Narastająco w okresie styczeń-marzec przychody wyniosły 5,5 mln euro i były o 76% niższe r/r. 

(ISBnews)