VRG miało 18,87 mln zł straty netto, 22,81 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2020 r.

ISBNews
19.04.2021 08:15
A A A

Warszawa, 19.04.2021 (ISBnews) - VRG odnotowało 18,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 44,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,89 mln zł wobec 47,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 22,81 mln zł wobec 76,13 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 332,46 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 48,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 63,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 853,71 mln zł w porównaniu z 1 068,27 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 98,42 mln zł wobec 198,48 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w 2020 roku wyniosły 501,4 mln zł i były o 190,9 mln zł (tj. o 28%) niższe od przychodów osiągniętych za okres 2019 roku. Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w IV kwartale 2020 roku wyniosły 117,8 mln zł i były o 89,1 mln zł (tj. o 43%) niższe od przychodów osiągniętych za okres 2019 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa w ramach segmentu odzieżowego wykazała w 2020 r. stratę netto na poziomie 64 mln zł w stosunku do 31,8 mln zł zysku netto w 2019 roku.

"Spadek sprzedaży, niższa o 4,5 pkt proc. marża brutto spowodowana wzrostem udziału sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego, niższa r/r sprzedaż, a także negatywny wpływ MSSF16 (27,7 mln PLN ujemnego wpływu na wynik finansowy) wpłynęły negatywnie na wynik finansowy w 2020 roku" - napisano w sprawozdaniu.

W IV kwartale 2020 grupa w ramach segmentu odzieżowego wykazała stratę netto na poziomie 25,6 mln zł w porównaniu do 24,8 mln zł zysku w IV kwartale 2019 roku.

"Niższy wynik finansowy jest konsekwencją niższej sprzedaży na m2 w segmencie odzieżowym (mniejsza liczba dni handlowych z uwagi na ograniczenia w handlu w galeriach handlowych spowodowanych epidemią), oraz negatywnego wpływu na wynik finansowy z tytułu MSSF 16 (głównie poprzez ujemne różnice kursowe, ale też koszty odsetek i różnicę pomiędzy kosztami czynszów a naliczoną amortyzacją od prawa do użytkowania umów najmu) w kwocie 18,1 mln zł w porównaniu do dodatniego wpływu 4 mln zł w okresie IV kwartału 2019 roku" - czytamy dalej.

W segmencie odzieżowym w 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline o 41% oraz wzrost sprzedaży online o 36% r/r. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 32% w 2020 roku w porównaniu do 17% udziału sprzedaży online w 2019 roku.

W IV kwartale 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline o 56% r/r oraz wzrost sprzedaży online o 11%. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 36% w IV kwartale 2020 roku w porównaniu do 19% udziału sprzedaży online w IV kwartale 2019 roku, podano także.

"Ostatni kwartał roku to kluczowy okres dla handlu detalicznego, którego wartościowy udział w sprzedaży w 2019 roku wyniósł 30%. W 2020 roku z uwagi na zmniejszenie liczby dni handlowych spowodowanych ograniczeniem handlu w galeriach handlowych wartościowy udział sprzedaży IV kwartału w 2020 roku wyniósł 23% i miał istotny wpływ na zmniejszenie sprzedaży w segmencie odzieżowym" - czytamy dalej.

Marża brutto w segmencie odzieżowym w IV kwartale 2020 r. wyniosła 49,3% (wobec 53,6% rok wcześniej). Spadek marży z uwagi na większe r/r promocje oraz na zmianę struktury sprzedaży pomiędzy kanałem dystrybucji online i offline, wskazano także.

"Grupa w ramach segmentu jubilerskiego zanotowała spadek zysku z działalności operacyjnej w 2020 roku o 6,6 mln zł (-15%) w porównaniu do 2019 roku. Zmniejszenie o 11,1 mln zł kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu w 2020 roku nie zrównoważyło zmniejszenia wartości marży brutto o 17,4 mln zł, co wpłynęło na niższy r/r zysku operacyjny w 2020 roku. Rentowność zysku operacyjnego w 2020 roku wyniosła 10,8 % i była niższa o 1,0 pkt proc. w porównaniu do roku 2019" - podano też w sprawozdaniu.

Grupa w ramach tego segmentu zanotowała w okresie IV kwartału 2020 roku zysk na działalności operacyjnej w wysokości 15,8 mln zł w stosunku do 21 mln zł w IV kwartale 2019 roku. Rentowność zysku operacyjnego spadła z 16,7% w IV kwartale 2019 roku do 13,8% w IV kwartale 2020 roku.

Zysk netto segmentu jubilerskiego w 2020 roku wyniósł 15,8 mln zł, co oznacza spadek o 51% r/r, zaś w samym IV kwartale 2020 roku wynik netto wyniósł 6,7 mln zł, co oznacza spadek o 66%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 59,1 mln zł wobec 31,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2020 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej grupy zmniejszyła się o 2,4% r/r do 53 tys. m2. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 3,9% do 42 tys. m2, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 3,6% do 11 tys. m2, podano w sprawozdaniu zarządu.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)