Columbus Energy rozwiązał umowę inwestycyjną m.in. z Blumerang Investors

ISBNews
19.04.2021 08:25
A A A

Warszawa, 19.04.2021 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł z J. Ciszewskim, P. Bednarkiem, R. Kołłątajem oraz Blumerang Investors porozumienie, w którym strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej m.in. inwestycji w Columbus Elite, podała spółka.

"Każda ze stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne roszczenia względem pozostałych stron wynikające z umowy inwestycyjnej i zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Columbus Energy zawarł z P. Bednarkiem i R. Kołłątajem porozumienie, w którym strony podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy akcjonariuszy.

Powodem rozwiązania powyższych umów jest zmiana założeń biznesowych w zakresie rozwoju grupy kapitałowej Columbus, podsumowano.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)