Photon Energy miał 8,65 mln euro straty netto, +8,44 mln euro EBITDA w 2020 r.

ISBNews
19.04.2021 09:25
A A A

Warszawa, 19.04.2021 (ISBnews) - Photon Energy odnotował 8,65 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,14 mln euro wobec 5,38 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 8,44 mln euro wobec 7,94 mln euro rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,26 mln euro w 2020 r. wobec 30,15 mln euro rok wcześniej.

"Spółka zakończyła rok 2020 z całkowitymi przychodami w wysokości 28,258 mln euro, co oznacza spadek o 6,3% r/r. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży technologii (-27,8% r/r), m.in. ze względu na trudne otoczenie związane z pandemią, firma odnotowała silny wzrost przychodów z wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 17,6% rok do roku. W spółce wzrosła ponadto EBITDA do 8,44 mln euro (+ 6,3% r/r) dzięki korzystniejszej strukturze przychodów i poprawie marży brutto we wszystkich segmentach działalności. W ciągu roku spółka kontynuowała ekspansję, wyrażającą się przede wszystkim wzrostem zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju istniejących linii biznesowych, jak również nowych rodzajów działalności. Konsekwencją zwiększonych kosztów finansowych związanych z dewelopmentem nowych projektów fotowoltaicznych jest strata EBIT w analizowanym okresie w wysokości 0,142 mln euro w porównaniu z zyskiem rzędu 5,382 mln euro w 2019 roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka ocenia, że pomimo wyzwań związanych z COVID-19, osiągnęła dobre wyniki, notując - w zasadzie - brak wpływu pandemii na wytwarzanie energii elektrycznej, a także strategiczne segmenty działalności: EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń) oraz O&M (zarządzanie i serwis aktywów fotowoltaicznych), mające kluczowe znaczenie dla wzrostu grupy w 2020 roku.

W ciągu roku spółka wyprodukowała rekordową ilość 70 GWh czystej energii, co oznacza ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 29 799 ton oraz zbudowała własne elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 23 MWp na Węgrzech, zwiększając moc portfela elektrowni własnych do 74,7 MWp. Segment O&M firmy również poczynił znaczne postępy w zeszłym roku i obecnie nadzoruje aktywa solarne o łącznej mocy ponad 300 MWp.

"Rok 2020 był dla wielu trudny, ale doceniam sposób, w jaki dostosowaliśmy się do tego bezprecedensowego otoczenia. Chcę podziękować naszym pracownikom, inwestorom i partnerom - od lokalnych podwykonawców, po dystrybutorów energii elektrycznej - którzy współpracowali z nami, aby zapewnić dostawy czystej energii i wody dla naszych klientów na całym świecie. Globalna pandemia nie spowolniła nas. Uważam, że nasze osiągnięcia w 2020 roku są świadectwem zdolności firmy do osiągania sukcesów pomimo niesprzyjających okoliczności. Patrzę na rok 2021 i późniejsze z przekonaniem, że czekają nas dalsze, znaczące wzrosty" - powiedział CEO Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Rok 2020 był także przełomowy dla spółki pod względem obecności na rynkach kapitałowych. Notowania akcji holdingu Photon Energy zostały pomyślnie przeniesione z rynków alternatywnych na główne (regulowane) rynki giełd warszawskiej i praskiej, a także parkiet Quotation Board we Frankfurcie. Celem tych transferów było poszerzenie bazy inwestorów spółki w całej Europie i pobudzenie płynności akcji, podkreślono.

"W 2021 roku spółka będzie nadal koncentrować się na swoim strategicznym celu, jakim jest dewelopment projektów fotowoltaicznych w ramach własnego portfela elektrowni, z wyraźnym naciskiem na Australię, Węgry, Polskę i Rumunię, gdzie poczyniła znaczne postępy i wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju. W Australii firma właśnie ogłosiła zamianę praw do projektu z partnerem strategicznym, firmą Canadian Solar. W rezultacie będzie kontynuować rozwój farmy słonecznej Maryvale o mocy 160 MWp ze zwiększonym udziałem w projekcie o 65%, podczas gdy dalszy rozwój farmy Gunning Solar Farm i Suntop2 Solar Farm będzie obsługiwany przez Canadian Solar. Spółka dostrzega również znaczny potencjał rozwoju w dziedzinie technologii uzdatniania wody, w tym rekultywacji skażonych gruntów i gospodarki wodnej" - zakończono w komunikacie Photona.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,64 mln euro wobec 13,99 mln euro zysku rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)