LW Bogdanka miała wstępnie 50,3 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

ISBNews
19.04.2021 13:15
A A A

Warszawa, 19.04.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 50,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. według wstępnych danych, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 64,5 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 170,2 mln zł, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 543,7 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,6 mln ton, a sprzedaż 2,4 mln ton, podano także.

"Największy wpływ na wyniki finansowe w I kw. 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (2,4 mln ton). Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel" - czytamy dalej.

W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki, zaznaczono.

Spółka zaplanowała publikację skonsolidowanego raportu za I kw. na 27 maja 2021 r.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)