Grupa Lotos miała szac. 0,35 mld zł zysku netto, 0,62 mld zł EBITDA LIFO w I kw.

ISBNews
20.04.2021 08:05
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany wynik netto w wysokości 0,35 mld zł oraz oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,62 mld zł w I kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w III kw. br. wyniosły 5,9 mld zł.

"1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,9 mld zł

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych ('oczyszczony EBITDA LIFO'): 0,62 mld zł, w tym:

• Szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,45 mld zł

• Szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,17 mld zł

3. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 0,35 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka wskazała, że wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie I kwartału 2021 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca - wystąpił tzw. efekt "tanich warstw ropy naftowej" (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym).

Efekt ten jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznych wahaniach cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.

"Spółka szacuje wyżej wymieniony pozytywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~0,09 mld zł, tj. oczyszczony EBITDA LIFO jest dzięki niemu wyższy o ~0,09 mld zł. Efekt ten jest przeciwny do efektu 'drogich warstw ropy naftowej' w II kwartale 2020 roku, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o ~0,37mld zł" - czytamy dalej.

Lotos podkreślił, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za I kwartał 2021 roku, którego publikacja odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)