Quercus TFI miało 3,12 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

ISBNews
20.04.2021 08:30
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 3,12 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto wyniósł 3,1 mln zł w porównaniu do 2,7 mln zł rok wcześniej, z tym, że zawiera on dwa zdarzenia o charakterze jednorazowym: 0,8 mln zł zysku związanego z ekspozycją na obligacje GetBack S.A. oraz 0,4 mln zł wpływu kosztów związanych z emisją akcji serii D. Tym samym zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,7 mln zł versus 2,1 mln zł przed rokiem" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,59 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,68 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 13,1 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie funduszami, liczona od wartości aktywów, która była równa 13,4 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 13 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie nie została ujęta w przychodach" - czytamy dalej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)