Ultimate Games miał 32,68 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
20.04.2021 08:40
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Ultimate Games odnotował 32,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,12 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,18 mln zł wobec 4,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,86 mln zł w 2020 r. wobec 7,3 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był najlepszym w dotychczasowej historii Ultimate Games, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki finansowe, co jest potwierdzeniem, że strategia jaką obraliśmy jest słuszna i przynosi oczekiwane efekty biznesowe. Ubiegły rok upłynął nam na intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem tego jest wydanie w 2020 roku prawie 90 gier i dodatków z planami zwiększenia tej liczby w kolejnych latach" - powiedział prezes Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 32,7 mln zł. Wyniki te są głównie efektem utraty kontroli nad dotychczasowymi jednostkami zależnymi. Biorąc to pod uwagę, nie przykładam wielkiej wagi do tego wyniku" - dodał Zawadzki. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 16,67 mln zł wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Poziom gotówki na koncie spółki wzrósł do 16,8 mln zł, podano także.

"Dobre wyniki finansowe to konsekwencja udanych premier gier 'House Flipper' i 'Cooking Simulator' na Nintendo Switch oraz stabilna sprzedaż 'Thief Simulator' na japońskiej konsoli. W segmencie konsol odnotowaliśmy blisko 4-krotny wzrost przychodów - co poza wskazanymi wyżej czynnikami - wynika też z większej liczby premier gier na Xbox i pierwszych wydanych gier na PlayStation. To także efekt bardzo dobrej współpracy z naszym partnerem Forever Entertainment, z którym wspólnie realizujemy wiele projektów na konsole w ramach spółki celowej UF Games. Dodatkowo zbyliśmy części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że 2020 rok nie był dobry, jeśli chodzi o segment PC - nie wydaliśmy żadnej istotnej gry, liczę, że w tym roku ta sytuacja się zmieni" - powiedział także Zawadzki.

W 2021 roku Ultimate Games chce jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na Nintendo, istotnie zwiększyć przychody w segmencie pozostałych dużych konsol, a także wydać kilka większych gier na PC.

"Przed nami wiele ciekawych premier na Nintendo Switch, m.in. 'Mr Prepper', 'Drug Dealer Simulator', 'Car Mechanic Simulator 18' oraz na wszystkie konsole - 'Mr Prepper', 'UBOAT', czy 'Builders of Egypt'. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku będzie premiera drugiej części 'Ultimate Fishing Simulator' - planowana do wydania w formule wczesnego dostępu. W tym roku czekają nas także premiery innych gier na PC, z których kilkanaście posiada listy życzeń w sklepie Steam na poziomie 20-60 tys. zapisów" - dodał Zawadzki. 

Od stycznia do dnia publikacji raportu rocznego do sprzedaży trafiło 28 gier z portfolio Ultimate Games, w wersjach na PC oraz konsole. 

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)