CI Games miał 7,1 mln zł zysku netto, 27,83 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
20.04.2021 09:00
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - CI Games odnotował 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,73 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła  27,83 mln zł wobec 20,51 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,01 mln zł w 2020 r. wobec 47,48 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r. spółka nie miała premiery nowej gry, przychody zostały wygenerowane głównie przez grę 'SGWC' (ok. 60% skonsolidowanych przychodów) i back catalogue (tj. wcześniejsze tytuły grupy). Spółka zależna United Label wydała grę 'ROKI' z kategorii indie w wersji PC (premiera 23.07.2020 r.) oraz na Nintendo Switch (15.10.2020 r.) generując 1 mln zł przychodów w 2020 r." - czytamy w raporcie.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8,7 mln zł w 2020 r. i był znacznie wyższy niż w roku poprzednim.

"W 2019 r., grupa poniosła koszty sprzedaży związane z premierą gry, natomiast w 2020, koszty te zmniejszyły się o 7,8 mln zł, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost rentowności (marża operacyjna 19% w 2020 r. vs. 2% w 2019 r.) Grupa odnotowała zysk netto na poziomie 7,1 mln zł (marża netto 15%) w 2020 r. wynikającą głównie z rentowności gry 'SGWC', której koszt produkcji i marketingu zwrócił się w II kwartale 2020 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 6,07 mln zł wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)