Wikana miała 5,08 mln zł zysku netto, 10,64 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
20.04.2021 09:10
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Wikana odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,64 mln zł wobec 6,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,85 mln zł w 2020 r. wobec 77,05 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r. rozpoznaliśmy 71,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 10,6 mln zł zysku operacyjnego oraz 5,1 mln zł zysku netto. Między innymi dzięki wyższej o ponad 3 pkt proc. rentowności sprzedaży oraz niższym kosztom stałym, wynik operacyjny grupy wzrósł w 2020 r. o 61%, a wynik netto był niemal sześciokrotnie wyższy niż rok wcześniej. Kluczowy wpływ na osiągnięte w minionym roku wyniki miała finalizacja etapu 'B' inwestycji 'Osiedle Marina' w Lublinie i przekazanie nabywcom blisko 90 lokali w tym udanym, również pod względem finansowym, projekcie. Łącznie w 2020 r. przekazaliśmy klientom 213 lokale mieszkalne i usługowe, równocześnie zawierając 157 umów sprzedaży lokali" - napisali prezes Piotr Kwaśniewski i członek zarządu Paweł Chołota w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,26 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)