Airway Medix miał 2,37 mln zł straty netto w 2020 r.

ISBNews
20.04.2021 09:25
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Airway Medix odnotował 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ze sprzedaży wyniosła 1,95 mln zł wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,26 mln zł w 2020 r. wobec 0,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2,06 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawiciele spółki pozostają w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi w USA oraz Europie, a główne cele, które zarząd stawia przed sobą w kolejnych miesiącach, to wdrożenie produktów na rynek amerykański, zatwierdzenie technologii LMA na rynku amerykańskim oraz doprowadzenie do komercjalizacji pełnego portfolio spółki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)