Stalprofil miał szacunkowo 12,75 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

ISBNews
20.04.2021 09:35
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 12,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 306% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Z uwagi na przyjętą przez Stalprofil S.A. długoterminową strategię rynkową, która charakteryzuje się bardzo szeroką ofertą wyrobów hutniczych dla kontrahentów spółki i związanym z tym relatywnie wysokim stanem zapasów magazynowych, wyniki spółki wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen wyrobów hutniczych. W związku z tym, obserwowany od grudnia 2020 roku, niespotykany w ostatnich latach wzrost cen rynkowych stali, istotnie wpłynął na wzrost marż handlowych, a tym samym na wzrost wysokości wypracowanego przez spółkę zysku operacyjnego oraz zysku netto za I kwartał 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 198,43 mln zł w I kw. br, tj. wzrosły o 12,3 % r/r, zysk operacyjny sięgnął 16,13 mln zł, co stanowi wzrost o 551% r/r, podała spółka.

Wynik uwzględnia dokonane odpisy i rezerwy, w tym rezerwy na towary o niskiej rotacji i rezerwy na ryzyka związane z realizacją kontraktów na budowę gazociągów, które realizuje Oddział Stalprofil SA w Zabrzu, podano również.

"Trudno jednak ocenić trwałość trendu cenowego, jaki ukształtował się na rynku w pierwszym kwartale 2021r. Kluczowym parametrem mającym wpływ na ceny wyrobów hutniczych jest aktualny popyt na stal oraz poziom kosztów jej produkcji, w tym kosztów podstawowych surowców: rudy żelaza, węgla koksującego i złomu, a także kosztów energii i emisji CO2. Istnieje zatem ryzyko, iż potencjalne zmiany poziomu kosztów produkcji stali lub zachwianie obecnej relacji pomiędzy podażą, a popytem na wyroby hutnicze, mogą być przeszkodą dla utrzymania dynamiki cen wyrobów hutniczych, a tym samym dla kontynuowania nadzwyczajnych wyników spółki w II półroczu 2021 roku" - czytamy dalej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)