Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują 13 V o buy-backu do 10% akcji

ISBNews
20.04.2021 09:35
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 maja br., o nabyciu nie więcej niż 114 066 063 akcji własnych, tj. 10% wszystkich akcji spółki, podano w projektach uchwał. 

"Cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, wynosi 0,01 GBP; cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości:

A) kwota równa 5% powyżej średnich notowań rynkowych akcji zwykłych spółki według Załącznika AIM do Daily Official List Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie za pięć dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia akcji; lub

B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej ofercie według załącznika AIM do Daily Official List Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie w momencie dokonania nabycia, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa" - czytamy w projekcie uchwały.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)