PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 11,25 mld m3 w I kw.

ISBNews
20.04.2021 18:05
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 11,25 mld m3 w I kw. 2021 r. wobec 10,6 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG.

Wydobycie gazu ziemnego przez grupę wyniosło 1,25 mld m3 w I kw. 2021 r. wobec 1,16 mld m3 rok wcześniej według wstępnych szacunków, poinformowała spółka.

Wolumen importu gazu ziemnego do Polski wyniósł w I kw. 4,1 mld m3 wobec 3,46 mld m3 rok wcześniej. Z kierunku wschodniego import wyniósł 2,26 mld m3 w ub.r. wobec 1,92 m3 rok wcześniej, podano także.

Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w jednostkach naturalnych wyniósł w I kw. 4,55 mld m3 wobec 3,96 mld m3 rok wcześniej.

Wolumen wydobycia ropy naftowej w I kw. wyniósł 328,5 tys. ton wobec 324,6 tys. ton rok wcześniej. Z kolei wolumen sprzedaży wyniósł 250,6 tys. ton wobec 276,9 tys. ton rok wcześniej.

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 17 PJ, wobec 16,05 PJ w okresie porównawczym.

"Na dzień 31 marca 2021 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii) wynosił ok. 1,4 mld m3 gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m3. Powyższy stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalach. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System" - czytamy też w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)