Kalendarium ISBnews

ISBNews
20.04.2021 18:20
A A A

ŚRODA 21 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej - w marcu 2021 roku

--11:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców nt. 5G

--11:30: Stilo Energy debiutuje na rynku NewConnect

CZWARTEK 22 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku, dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2021 roku, koniunkturę konsumencką - kwiecień 2021 roku

--10:00: Konferencja online TIM-u nt. wyników

--12:00: Webinar firmy Enefit "Rachunki za energię w firmie - 3 proste kroki do oszczędności"

PIĄTEK 23 kwietnia

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w III 2021 r.

--15:00: Czat inwestorski z zarządem CD Projekt

PONIEDZIAŁEK, 26 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje stopę bezrobocia w marcu br. - Biuletyn Statystyczny Nr 3/2021, sytuację społeczno-gospodarczą kraju w I kwartale 2021 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2021 roku

--11:00: Prezentacja raportu PIE pt. "Od szczepionek do szczepień. Jak skutecznie włączać społeczeństwo w walkę z pandemią?"

WTOREK, 27 kwietnia

--09:00: Konferencja online Crowdfunding & IPO Day with Drago entertainment and Movie Games Family

(ISBnews)