PERN: Zysk netto grupy był wstępnie niższy r/r, ale wyższy od planu w 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 08:25
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - PERN osiągnął w ub.r. - według wstępnych wyników - zysk na sprzedaży o 18,9% wyższy od planowanego i o 4,1% wyższy r/r, a zysk netto - o 4,8% wyższy od planowanego, ale o 11,4% niższy r/r, poinformował ISBnews wiceprezes Rafał Miland.

"Spółka nie ma jeszcze zatwierdzonego przez walne zgromadzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Wstępne wyniki wskazują, że w 2020 roku PERN uzyskał wynik na sprzedaży wyższy od planowanego o 18,9%, na co wpływ miały wyższe od zakładanych przychody ze sprzedaży usług, a także niższe koszty działalności operacyjnej. Wynik netto w 2020 roku był wyższy od planowanego o 4,8%. W porównaniu z rokiem 2019, wynik na sprzedaży wzrósł o 4,1%. Z uwagi na znacząco niższe wpływy z działalności finansowej oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej, zysk netto był niższy w odniesieniu do 2019 roku o 11,4%" - powiedział Miland w rozmowie z ISBnews.

W 2019 r. PERN osiągnął 1,345 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 468 mln zł zysku netto.

"Mimo trudnego otoczenia związanego z epidemią koronawirusa, PERN zrealizował pozytywne cele finansowe, jednocześnie o ponad 90% zwiększając nakłady na inwestycje - z 375 mln zł w 2019 roku do 720 mln w roku 2020" - dodał wiceprezes.

Z kolei jeśli chodzi o obroty paliwem w bazach PERN, były one porównywalne do ubiegłorocznych: spadek wydań na transport drogowy wyniósł 1,2% r/r.

Według wiceszefa PERN, rok 2020 był kolejnym testem dla spółek zarządzających infrastrukturą krytyczną - w tym dla PERN. Epidemia koronawirusa spowodowała wprowadzenie szeregu obostrzeń sanitarnych i konieczność dostosowania działalności operacyjnej do nowych wytycznych. Podstawowym celem było - i wciąż pozostaje - utrzymanie ciągłości działania oraz minimalizowanie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się epidemii. Dzięki wdrożonym procedurom zachowana została zarówno ciągłość dostaw surowca do rafinerii, jak i ciągłość dostaw paliw na stacje benzynowe.

"Jednocześnie pierwsze trzy miesiące tego roku w porównaniu do I kwartału 2020 roku są pod tym względem lepsze o 4%. Pamiętajmy jednak, że kwiecień może przynieść inny wynik z uwagi na wprowadzenie w naszym kraju lockdownu" - podsumował Miland.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)