PERN przyjął nową strategię do 2024 roku, rośnie rola ochrony środowiska

ISBNews
22.04.2021 08:25
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - PERN przyjął nowy wieloletni plan strategiczny, którego horyzont sięga 2024 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Rafał Miland. Plan przewiduje wzrost znaczenia rozwiązań chroniących środowisko - w samym 2021 r. PERN chce przeznaczyć na nie ponad 80 mln zł.

"Ze względu na rolę, jaką pełni nasza spółka na rynku ropy i paliw, będziemy kontynuowali strategiczne inwestycje w obszarze ropy naftowej i paliw, bo warunkują one funkcjonowanie polskiej gospodarki i - mimo zmian rynkowych - w dalszym ciągu odpowiadają na zapotrzebowanie klientów. Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat efektywnie ukończyła szereg projektów w tym zakresie" - powiedział Miland w rozmowie z ISBnews.

Nowa strategia przewiduje, że PERN będzie realizował zadania, przykładając jeszcze większą uwagę do ochrony środowiska. 

"W tym celu przewidujemy przeznaczenie ponad 80 mln zł w rozwiązania chroniące środowisko. Chodzi m.in. o unowocześnienie instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo-przemysłowych, jak również modernizację oświetlenia" - wymienił Miland.

Zaznaczył, że jednocześnie spółka finalizuje budowę kolejnych zbiorników na paliwa i ropę naftową w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa ekologicznego z zastosowaniem podwójnych płaszczy, podwójnego dna i specjalnych geomembran, których celem jest ograniczenie ryzyka wycieków ropy naftowej lub paliw do środowiska. Zakończenie rozbudowy pojemności na ropę i II etapu rozbudowy pojemności na paliwa to ponad 40 mln zł zainwestowane w rozwiązania proekologiczne jeszcze w 2021 roku.

"Dziś wszystkie koncerny działające w branży ropy i paliw stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznej odpowiedzi na zmiany cywilizacyjne. Firmy wypracowują nowe modele biznesowe, aby działać w sposób bardziej ekologiczny. Niektórzy gracze stawiają na rozwój OZE, inni w większym stopniu chcą skoncentrować się na obrocie czystą energią. My stawiamy na inwestycje w badania i rozwój, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii" - podsumował wiceprezes.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)