i2 Development miało 10,05 mln zł zysku netto, 18,45 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 08:30
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - i2 Development odnotowało 10,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,45 mln zł wobec 36,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,77 mln zł w 2020 r. wobec 139,79 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa i2 Development S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku osiągnęła 214 774,89 tys. zł przychodu netto ze sprzedaży (w tym 212 109,76 tys. zł z działalności deweloperskiej i budowlanej), co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wynikiem lepszym o ponad 50%. Grupa rozpoznaje przychody z działalności deweloperskiej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. W roku 2020 na przychód netto złożyły się łącznie 427 przekazania na 8 inwestycjach. Rok 2020 ostatecznie zamknął się zyskiem netto w kwocie 10 732,31 tys. zł, na co wpływ miały głównie wysoki poziom przekazanych lokali, a co z tym się wiąże również istotny poziom wygenerowanej marży na działalności deweloperskiej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 1,72 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.

(ISBnews)