Inter Cars miało 333,32 mln zł zysku netto, 638,23 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Inter Cars odnotowało 333,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 227,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 507,08 mln zł wobec 331,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 638,23 mln zł wobec 462,14 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 159,17 mln zł w 2020 r. wobec 8 764,26 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała 4,5% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, co wynikało ze wzrostu skali działalności operacyjnej i geograficznego rozwoju sieci sprzedaży" - czytamy z sprawozdaniu zarządu.

W 2020 r. grupa otworzyła 14 nowych filii (18 zostało zamkniętych), co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2020 roku sieć sprzedaży liczyła łącznie 557 filii (2019: 561), na co składa się 240 filie polskie i 317 filii zagranicznych, oraz 248 filii polskich i 313 filii zagranicznych odpowiednio na koniec 2019 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 222,61 mln zł wobec 154,98 mln zł zysku rok wcześniej.

"Nakłady na zakupy i modernizację rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku wyniosły 73 326 tys. zł (w 2019 roku 145 054 tys. zł). Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na zakup środków trwałych o charakterze odtworzeniowym. Inwestycje grupy w 2020 roku zostały sfinansowane w całości ze środków własnych" - czytamy dalej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews)