TSG: Powtarzalna EBITDA na 2021 r. to 248,8 mln zł w programie motywacyjnym

ISBNews
22.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ten Square Games podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego na lata 2021-2022, podała spółka. Zgodnie z treścią uchwały wysokość powtarzalnej EBITDA została określona na 248,8 mln zł za rok obrotowy 2021 i 251,3 mln za rok obrotowy 2022.

"Rada nadzorcza spółki w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości przyjęła, że powtarzalna EBITDA zostanie skorygowana zgodnie z regulaminem programu o koszty programów motywacyjnych opartych o akcje oraz o zdarzenia nadzwyczajne i jednorazowe obejmujące w szczególności wpływ niegotówkowych korekt przychodu (i związanego z tym przychodem kosztu prowizji dystrybutorów), wpływ ewentualnych jednorazowych odpisów aktualizujących wartość nakładów inwestycyjnych na stworzenie gier mobilnych oraz efekt ewentualnych zmian systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie.

Regulamin definiuje powtarzalną EBITDA jako wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysk z działalności operacyjnej osiągnięty przez spółkę za dany rok obrotowy powiększony o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, skorygowany o zdarzenia nadzwyczajne i jednorazowe oraz koszty przeprowadzenia programu zgodnie z obowiązującymi spółkę standardami sprawozdawczości finansowej, przypomniano.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)