Mennica Polska miała 57,82 mln zł zysku netto, 77,73 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 08:50
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 77,73 mln zł wobec 23,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 943,43 mln zł w 2020 r. wobec 669,37 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość ponad 943 mln zł. Na pierwszym miejscu pod względem przychodów ze sprzedaży umocnił się segment produktów menniczych osiągając 66,9% w strukturze przychodów grupy kapitałowej. Znacząco wyższy poziom przychodów w tym segmencie w stosunku do roku poprzedzającego związany był głównie z wzrostem zainteresowania złotymi produktami inwestycyjnymi, których Mennica Polska jest wiodącym producentem i dystrybutorem. Drugie miejsce pod względem przychodów (18% udziału w strukturze przychodów) należało do segmentu płatności elektronicznych. Należy podkreślić, iż odnotowany w segmencie płatności elektronicznych spadek przychodów (-38,6%) w stosunku do roku 2019 spowodowany był przez wybuch pandemii SARS CoV-2 i związany z nią wielomiesięczny lockdown ogólnogospodarczy, co znacząco ograniczyło ilość kupowanych biletów komunikacji miejskiej we wszystkich miastach. Trzecie miejsce pod względem wielkości przychodów odnotowano w segmencie deweloperskim. Należy jednak zauważyć istotny wzrost przychodów w tym segmencie spowodowany realizacją procesu podpisywania końcowych umów sprzedaży w formie aktów notarialnych dla drugiego etapu projektu 'Mennica Residence'. W 2020 roku w ten sposób przekazano na własność łącznie 223 mieszkania w ramach przedsięwzięć 'Mennica Residence', w tym 215 w ramach drugiego etapu, co stanowi 63% wszystkich mieszkań w tym etapie. Proces podpisywania ostatecznych aktów notarialnych kontynuowany jest sukcesywnie w roku 2021" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 59,01 mln zł wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)