Immofinanz miał 165,88 mln euro straty netto, 12,65 mln euro straty EBIT w 2020

ISBNews
22.04.2021 09:05
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 165,88 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 347,52 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,65 mln euro wobec 345,58 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 288,62 mln euro w 2020 r. wobec 279,88 mln euro rok wcześniej.

"Przychody z najmu wzrosły o 3,1% do 288,6 mln euro dzięki silnemu powiększeniu portfolio w II poł. 2019 r., ale związany z kryzysem wzrost odpisów należności z zarządzania aktywami doprowadził do znacznie wyższych kosztów nieruchomości. Wyniki zarządzania aktywami wyniosły 206,4 mln euro w 2020 roku i odzwierciedlają poprzedni rok pomimo tych odpisów. Pandemia miała również negatywny wpływ na wycenę nieruchomości inwestycyjnych: przeszacowania wyniosły łącznie -166,5 mln euro, w porównaniu z wyraźnie pozytywnymi wynikami w roku poprzednim (2019: 193,3 mln euro). Ta redukcja stanowi około 3,2% całego portfela nieruchomości. Ponadto utrzymujący się spadek ceny akcji S IMMO w roku 2020 doprowadził do odpisu wartości tej inwestycji w wysokości 88,6 mln euro do kwoty 363,6 mln euro. Strata netto za rok obrotowy 2020 wyniosła -165,9 mln euro" - czytamy w raporcie.

W Polsce Immofinanz posiada 19,7% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 27 obiektów, a ich łączna wartość księgowa wynosi 978,4 mln euro. Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (25,2% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 14 obiektów handlowych (17% łącznego portfela obiektów handlowych).

Poziom wynajęcia całego portfela na dzień 31 grudnia 2020 utrzymuje się na wysokim poziomie 96,4%.

Przychody z najmu w Polsce wzrosły o 14% do 69,3 mln euro, co stanowi około 24% całkowitego przychodu z najmu grupy, podano także.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)