PwC: 77% Polaków chce w przyszłości pracować hybrydowo

ISBNews
22.04.2021 09:20
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Ponad 3/4 badanych Polaków (77%) uważa, że hybrydowy model pracy to najlepsze rozwiązanie, wynika z badania PwC "Upskilling Hopes and Fears". Aby zachować swoją pozycję zawodową, 86% polskich pracowników jest gotowych do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania.

"57% aktywnych zawodowo Polaków, którzy wzięli udział w przeprowadzonym w lutym badaniu PwC, jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy, ale pytani o to, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45% badanych odpowiedziało przecząco, a 38% twierdząco. Jesteśmy zatem dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy na świecie, gdzie te proporcje wyglądają odwrotnie - odpowiednio 31% i 45%" - czytamy w komunikacie.

Co więcej, 53% pracowników w Polsce twierdzi, że jest mało prawdopodobne, by w najbliższych 5 latach postęp technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje. Na świecie grupa wyrażająca takie samo przypuszczenie jest dużo mniejsza i wynosi 39%, czyli dokładnie tyle samo ile uznających ten scenariusz za prawdopodobny. Ponad połowa badanych w Polsce (52%; na świecie 59%) spodziewa się, że zmiany technologiczne pozytywnie wpłyną na perspektywę ich zatrudnienia w przyszłości, wynika także z badania.

"Wnioski z naszego raportu pokazują jasno, że Polacy dostrzegają pozytywny wpływ nowych technologii na środowisko pracy. Większość z nas nie obawia się cyfryzacji i jest pewna swojej zawodowej pozycji, jednocześnie będąc świadoma, że zdobywanie nowych umiejętności jest koniecznością" - powiedziała partner PwC, lider zespołu People & Organization Katarzyna Komorowska, cytowana w komunikacie.

55% polskich respondentów przyznaje, że już dziś część ich zadań może być wykonywana zdalnie. Dlatego myśląc o idealnym modelu pracy w przyszłości, 77% pracowników wskazuje na model hybrydowy - łączący elementy pracy zdalnej z pracą w biurze lub u klienta. 14% badanych widziałoby swoją przyszłość w tradycyjnym modelu pracy, takim jak przed pandemią. PwC podkreśla, że 9% pracowników w Polsce i 19% na świecie spodziewa się, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z całkowicie wirtualnym sposobem świadczenia pracy.

"Pandemia bardzo mocno zmieniła obraz modelu pracy, a duża część organizacji już dziś deklaruje, że praca hybrydowa zostanie z nami na zawsze. O ile na poziomie samej koncepcji wydaje się to proste, o tyle należy pamiętać, że każdy człowiek to zbiór indywidualnych potrzeb i preferencji. Model pracy hybrydowej wymaga zaplanowania odpowiedniego ekosystemu i nie uda się tego dokonać bez technologii, dlatego na znaczeniu zyskiwać będą narzędzia people analytics" - dodała partner PwC, lider zespołu People & Change Dorota Dębińska-Pokorska.

Aż 86% polskich pracowników (w porównaniu do 76% na świecie) jest gotowa do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy. Niemal tyle samo osób twierdzi (85%), że zdobywa nowe umiejętności, by dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięcej pracowników nauczyło się nowych rzeczy poprzez wykonywanie swoich obowiązków w pracy (48%), a 45% uczestniczyło w darmowych kursach online. Jedynie 28% respondentów sfinansowało szkolenia dla siebie z własnych pieniędzy, zaznaczono.

"Polscy pracownicy wykazują niezmiennie bardzo dużą gotowość do zdobywania nowych kompetencji. Znacznie częściej niż pracownicy na świecie uczestniczymy w szkoleniach oferowanych przez pracodawców (42% vs. 30%) oraz darmowych kursach online (45% vs. 40%). Zachodzące na rynku pracy zmiany motywują nas do podnoszenia kwalifikacji i zwiększania swojej zawodowej atrakcyjności" - podsumowała lider zespołu Human Capital w PwC Kaja Podgórna-Strzelec.

(ISBnews)