Pekabex miał 57,9 mln zł zysku netto, 89,45 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 09:35
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 69,46 mln zł wobec 39,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 89,45 mln zł na koniec 2020 roku i był wyższy o 61,33% r/r. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r. wobec 772,05 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku odnotowano wzrost wskaźników rentowności, zwłaszcza rentowności kapitałów własnych. Wartość tego wskaźnika wynosiła na koniec 2020 roku 16,01%, podczas gdy na koniec 2019 roku wynosiła 9,86%. Istotny jest również wzrost wskaźnika rentowności netto sprzedaży, który wyniósł na koniec 2020 roku 6,08% i był wyższy niż w 2019 roku, kiedy osiągnął poziom 3,95%, oraz wyższy niż w 2018 roku, gdy wyniósł 5,78%" - czytamy w raporcie.

"Wpływ na wielkość przychodów i wyniku w 2020 roku miały dwa główne segmenty operacyjne grupy - Realizacja kontraktów - prefabrykacja oraz Realizacja kontraktów - usługi budowlane (w ramach którego realizowane są kontrakty w formule generalnego wykonawstwa). Oba segmenty stanowią 92,8% przychodów ze sprzedaży generowanej przez grupę. Przychody w segmencie prefabrykacji wzrosły o blisko 100 000 tys. zł, co przy podobnej do ubiegłego roku rentowności operacyjnej na poziomie 11,6% pozwoliło wypracować wynik operacyjny segmentu o 24,33% lepszy niż w ubiegłym roku. Przychody w segmencie Realizacja kontraktów - usługi budowlane wzrosły o 69 591 tys. zł; przy równoczesnym wzroście wskaźnika rentowności operacyjnej do poziomu 9,2% wypracowano w tym segmencie 35 085 tys. zł wyniku operacyjnego, tj. więcej o 14 299 tys. zł więcej niż w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku. Wpływ na ten wynik miały wysokomarżowe kontrakty na usługi generalnego wykonawstwa realizowane przez grupę w 2020 roku" - czytamy dalej.

Sprzedaż poza granicami Polski wzrosła o 16,86 % w 2020 roku w porównaniu do 2019, w szczególności na rynku duńskim i niemieckim. Sprzedaż na rynku szwedzkim w 2020 roku była niższa niż w roku 2019 o 7,54%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,61 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)