PragmaGo wyemituje do 160 tys. obligacji serii A na maks. 16 mln zł

ISBNews
22.04.2021 09:40
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - PragmaGo podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A1, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 160 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 16 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

"Oprocentowanie obligacji jest zmienne, jego wysokość została ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,9 pkt proc., z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia wskaźnika zadłużenia emitenta na zasadach opisanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

PragmaGo wykupi obligacje w terminie 4 lat od dnia ich przydziału.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)