Grupa Kęty podniosła prognozę wyników, w tym zysku netto do 434 mln zł w 2021 r.

ISBNews
22.04.2021 13:00
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Zgodnie ze zaktualizowaną prognozą skonsolidowanych wyników Grupy Kęty na 2021 r., przychody ze sprzedaży wyniosą 4 mld zł wobec 3,62 mld zł we wcześniejszej prognozie z grudnia 2020 r., EBITDA wyniesie 694 mln zł (wobec 624 mln zł), EBIT wyniesie 543 mln zł (wobec 474 mln zł), a zysk netto sięgnie 434 mln zł (wobec 369 mln zł), podała spółka.

"Główną przyczyną szacowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży jest większy wolumen oraz wzrost cen surowców przekładający się na wyższe ceny oferowanych produktów. Wzrost przychodów dotyczy wszystkich segmentów, przy czym segment opakowań giętkich szacuje go na ok. 14% ponad prognozowany poprzednio poziom, segment wyrobów wyciskanych na ok. 12%, a segment systemów aluminiowych na ok. 7%. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie ok. 694 mln zł, co oznacza wzrost o 70 mln zł (+11%), w porównaniu z opublikowaną w grudniu 2020 prognozą. Największy wpływ na zmianę miał segment opakowań giętkich, którego dotychczasowa prognoza EBITDA na 2021 rok w wysokości ok. 180 mln zł zostanie przekroczona o ponad 30%" - czytamy w komunikacie.

"Aktualny szacunek skonsolidowanego zysku netto wynosi 434 mln zł (wzrost o 65 mln zł) i uwzględnia on 7,5 mln zł dodatniego efektu wynikającego ze zwiększenia aktywa z tytułu podatku odroczonego" - czytamy także. 

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)