Budimex: Artur Popko został powołany na prezesa zarządu

ISBNews
22.04.2021 13:10
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Budimeksu powołała z dniem 20 maja 2021 r. Artura Popko, dotychczasowego wiceprezesa, na funkcję prezesa zarządu - dyrektora generalnego Budimex S.A. na okres do końca dziesiątej, wspólnej dla zarządu trzyletniej kadencji, podała spółka.

"Pan Artur Popko jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000-2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych - budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 jest związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex). Początkowo pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie dyrektora kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu, a następnie dyrektora oddziału. Od roku 2011 zarządzał obszarem budownictwa infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od marca 2016 r. członek zarządu Budimex S.A., a od 2019 r. wiceprezes zarządu odpowiedzialny za cały obszar operacyjny Budimeksu SA" - czytamy w komunikacie.

21 kwietnia spółka podała, że dotychczasowy prezes Dariusz Blocher zrezygnuje z funkcji pełnionych w zarządzie Budimeksu z dniem 19 maja.

Wcześniej Budimex informował, że Blocher zdecydował o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z dniem poprzedzającym zwyczajne walne zgromadzenie za 2020 r. Powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od spółki, związane z możliwością objęcia przez niego innych nieoperacyjnych (non-executive) zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)