Pekabex rekomenduje 0,34 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 14:00
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex rekomenduje 0,34 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r., podała spółka.

"W dniu 21 lipca 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2019. Zgodnie z podjętą uchwałą, część wyniku netto w wysokości 3 932 753,28 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy, co stanowiło 0,16 zł na akcję. [...] Zarząd jednostki dominującej proponuje przeznaczyć zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 9 614 tys. zł w części na wypłatę dywidendy (8 441 tys. zł ), co oznacza 0,34 zł na 1 akcję oraz w części (1 173 tys. zł) na kapitał zapasowy" - czytamy w raporcie za 2020 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,61 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)