Rząd chce nadzorować PGE EJ1 poprzez pełnomocnika ds. infrastruktury energet.

ISBNews
22.04.2021 14:45
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Rząd chce, by prawa z udziałów Skarbu Państwa w PGE EJ1 Sp. z o.o. wykonywał pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Spółka PGE EJ1, której właścicielem jest SP odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej.

Pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej jest Piotr Naimski.

Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa planowane jest na II kw.

"Mając na uwadze przedmiot działalności spółki oraz dotychczasowy udział pełnomocnika w pracach związanych z rozwojem programu energetyki jądrowej oraz nabyciem udziałów w spółce przez Skarb Państwa, za zasadne uznać należy powierzenie pełnomocnikowi wykonywania praw z udziałów spółki w trybie określonym w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym" - czytamy w wykazie.

W wykazie przypomniano, że pełnomocnik prowadził w imieniu rządu rozmowy z przedstawicielami Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych na temat polsko-amerykańskiego współpracy w dziedzinie energii. 12 czerwca 2019 r. podpisane zostało porozumienie w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej między obydwoma państwami. Poza stworzeniem ram do wieloletniej współpracy we wszystkich obszarach związanych z polskim programem jądrowym, stanowi ono, że w ciągu 18 miesięcy od jego wejścia w życie czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej przeprowadzą prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

W ramach współpracy ma zostać przygotowany końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy, który stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych.

W wykazie wskazano także, że pełnomocnik wystąpił do premiera z wnioskiem o nabycie przez Skarb Państwa 100% udziałów PGE EJ 1 ze środków Funduszu Reprywatyzacji, a wniosek rozpatrzony został pozytywnie. Ponadto, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów 8 kwietnia br., pełnomocnik wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umowy sprzedaży udziałów dotyczącej sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa 100% udziałów spółki.

"Polityka energetyczna Polski do 2040 r." przewiduje, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

(ISBnews)