Echo zamknęło transakcję pośredniego nabycia ok. 66% akcji Archicomu

ISBNews
22.04.2021 15:20
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Echo Investment zawarło z Dorotą Jarodzką-Śródką, Kazimierzem Śródką oraz Rafałem Jarodzkim przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki DKR Investment oraz wszystkich akcji w spółce DKR Invest, wskutek czego nabyło pośrednio pakiet 16 945 487 akcji, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21 039 375 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi około 65,99% ogółu głosów Archicomu, podała spółka. Łączna wartość transakcji to 428,61 mln zł.

"Utrzymując wiodącą pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych, staliśmy się liderem na rynku mieszkaniowym. Silna marka Archicomu zapewnia naszej grupie strategiczną pozycję na niezwykle atrakcyjnym rynku, jakim jest Wrocław. Widzimy w tym mieście duży potencjał, przede wszystkim z uwagi na fakt, że wrocławski rynek mieszkaniowy jest teraz bardzo silny i ma stabilne podstawy do dalszego rozwoju" - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z ustaleniami stron poczynionymi w umowie przedwstępnej, z zakresu transakcji wyłączona została spółka Archicom Polska, spółka zależna Archicomu prowadząca działalność deweloperską poza obszarem Wrocławia i przyległych gmin oraz spółka Archicom Studio Projekt, spółka zależna Archicomu prowadząca działalność w zakresie usług architektonicznych i projektowych, zastrzeżono.

"Dodatkowo, działając w wykonaniu umowy przedwstępnej, w dniu 21 kwietnia 2021 r. zarząd emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 188 000 000 zł, oprocentowanych według rocznej stopy oprocentowania w wysokości 5%. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Cena obligacji była równa ich wartości nominalnej. Obligacje [...] zostały nabyte przez sprzedających" - czytamy w komunikacie.

Cena za udziały DKR i akcje DKR wyniosła łącznie 428 611 000 zł. Część ceny DKR w kwocie równej łącznej wartości nominalnej obligacji została zapłacona poprzez potrącenie ze zobowiązaniem sprzedających do zapłaty ceny emisyjnej za obligacje, podano również.

Po transakcji prezesem Archicomu został Waldemar Olbryk, który do tej pory był odpowiedzialny za rozwój biznesu mieszkaniowego w Echo Investment. Członkami zarządu zostali Agata Skowrońska-Domańska i Rafał Zboch. Nicklas Lindberg, Maciej Drozd, Małgorzata Turek oraz Rafał Mazurczak objęli stanowiska członków rady nadzorczej, podano również.

"W połączeniu sił firm widzimy wiele synergii, możliwości rozwoju i wymiany know-how. Jesteśmy pewni, że dzięki integracji Archicomu ze strukturą Echo możemy dalej się rozwijać, tworząc wyróżniające się na rynku projekty i niepowtarzalny zespół ekspertów" - skomentował Olbryk,

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)