Akcjonariusze AC SA zdecydują 19 maja o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

ISBNews
22.04.2021 16:10
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze AC SA zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 19 maja br., o wypłacie dywidendy z części zysku w kwocie 22,16 mln zł, co daje 2,2 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto za rok 2020 wynoszący 30 897 876,72 zł  na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 22 162 102,6 zł,
2. kapitał zapasowy w wysokości 8 735 774,12 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,2 zł, podano także.  

Akcjonariusze mają ustalić także dzień dywidendy na 1 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2021 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze AC SA zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 18,44 mln zł z zysku netto za 2019 roku na dywidendę, co oznaczało wypłatę 1,85 zł dywidendy na akcję.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)