Szefernaker, MSWiA: Kwota dla gmin popegeerowskich zwiększona do 340 mln zł

ISBNews
22.04.2021 16:25
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Budżet na inwestycje dla gmin popegeerowskich w ramach aktualnego naboru będzie zwiększony do 340 mln zł z 250 mln zł, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym Paweł Szefernaker, który wziął dzisiaj udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich.

Wnioski, które wpłynęły do wojewodów są obecnie opiniowane. Nabór ma zostać rozstrzygnięty w połowie maja. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Obecnie kwota programu dla gmin popegeerowskich została zwiększona do 340 mln zł.

"Jestem przekonany, że jest to wsparcie znaczące, pozwalające na realizację inwestycji pierwszej potrzeby. Wiemy, ile takich inwestycji jest na terenach gmin popegeerowskich" – powiedział Szefernaker, cytowany w komunikacie.

Środki te mają trafić m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację, na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej.

MSWiA ma też przygotować raport dla rządu, zawierający podsumowanie naboru wniosków z gmin popegeerowskich. Dokument ma być wykorzystywany przy pracach nad kolejnymi programami, które będą wspierały samorządy.

W końcu ub. roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, ze do gmin popegeerowskich trafi ok. 250 mln zł z wartego ok. 12 mld zł Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Wsparcie w ramach funduszu może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, a także na wkład własny do inwestycji (ale nie na refundację poniesionych kosztów).

(ISBnews)