Forte miało wstępnie 59 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r., wzrost o 44% r/r

ISBNews
22.04.2021 17:40
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Forte wyniósł 59 mln zł w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 44% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w I kw. 2021 r. wyniosła 298 mln zł (w tym 24 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o .o.) vs 276 mln zł w okresie porównawczym 2020 roku (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 8% wyższa w stosunku do roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy zysk operacyjny grupy wyniósł 45 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej. 

"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za I kw. 2021 r. wyniosła 59 mln zł, w stosunku do 41 mln zł w I kw. roku 2020 (wzrost o 44%)" - czytamy także.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec I kw. 2021 r. nie przekroczył poziomu 2 (wyniósł ok.1,5), czyli ukształtował się znacznie poniżej poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi grupę, podano także. .

"Wprowadzone pod koniec IV kwartału 2020 decyzje poszczególnych krajów, głównie z grupy DACH, tj. krajów niemieckojęzycznych, o ponownym całkowitym zamknięciu rynków, trwające do dziś oraz lokalne ograniczenia na pozostałych rynkach zbytu miały istotny wpływ, choć nie tak głęboki, jak w II kwartale 2020 roku, na niższe niż w IV kwartale 2020 wyniki grupy" - czytamy dalej.

Z drugiej strony utrzymujący się wysoki kurs EUR/PLN miał istotny pozytywny wpływ na wyniki Grupy w I kwartale 2021 r., podkreśliła spółka.

"W I kw. 2021 r. grupa kapitałowa nie wprowadziła całkowitego zatrzymania produkcji. Działania ograniczały się do czasowego obniżania mocy produkcyjnych oraz istotnego zwiększania poziomu zapasów, aby bazując na doświadczeniach z zeszłorocznego lockdown-u, być gotowym na realizację zamówień po ponownym otwarciu rynków. Mając na uwadze trwające ograniczenia na poszczególnych rynkach związane z pandemią koronawirusa SARS CoV-2 , zarząd spółki przewiduje, że również w kwietniu i maju 2021 r. Spółka może wprowadzić czasowe ograniczanie produkcji, jednak bez redukcji zatrudnienia, co podobnie jak w I kwartale br. może mieć negatywny wpływ na wyniki grupy za ten okres. W obecnej sytuacji termin pełnego zniesienia ograniczeń w działalności klientów grupy na poszczególnych rynkach jest najistotniejszym czynnikiem niepewności który może mieć negatywny wpływ na wyniki II kw. 2021" - czytamy także.

Spółka podkreśliła, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za I kwartał 2021 r.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)