Ciech miał 123,18 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.

ISBNews
22.04.2021 18:15
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Ciech odnotował 123,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 105,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 129,28 mln zł wobec 110,36 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 249,97 mln zł wobec 253,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej sięgnął 583,25 mln zł wobec 553,47 mln zł rok wcześniej, a w ujęciu znormalizowanym sięgnął 585,33 mln zł wobec 639,07 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2975,73 mln zł w 2020 r. wobec 3241,86 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej Grupy Ciech za 2020 rok wyniosły 2 975 733 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody spadły o 266 129 tys. zł (tj. o 8,2%). Spadek ten wynikał głównie ze wstrzymania produkcji sody w zakładzie sodowym Ciech Soda Romania S.A. Z drugiej strony czynnikami niwelującymi ten negatywny wpływ były m.in. wprowadzenie do oferty nowych produktów oraz wzrost cen soli" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 155,29 mln zł wobec 60,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)