ML System: PP Porty Lotnicze chce testować 'Covid Detector' na lotnisku Chopina

ISBNews
22.04.2021 19:05
A A A

Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - ML System podpisała z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector", podała spółka. Porty Lotnicze zadeklarowały możliwość rozpoczęcia testów urządzenia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

"Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia 'Covid Detector' jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny" - czytamy w komunikacie.

List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.

"O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia 'Covid Detector', spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, iż zawarcie listu intencyjnego nie stanowi ani nie gwarantuje uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia 'Covid Detector' ani jego dopuszczenia do obrotu" - czytamy dalej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,27 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)