Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
22.04.2021 19:55
A A A

CD Projekt planuje darmowy update edycji nextgen gry "Cyberpunk 2077" dla dotychczasowych konsolowych posiadaczy gry, poinformował prezes Adam Kiciński. 

Wysokość ustalonej dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2021 rok wynosi 15,29 mln zł (z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2020 r. w kwocie -59,2 tys. zł), podał bank.

ML System podpisała z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector", podała spółka. Porty Lotnicze zadeklarowały możliwość rozpoczęcia testów urządzenia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Onde SA (wcześniej PBDI SA) - spółka z Grupy Erbud - kupiła 100% udziałów w biurze projektowym IDE Projekt, zajmującym się projektowaniem w branży odnawialnych źródeł energii, podał Erbud. 

Wysokość ustalonej dla PKO Banku Polskiego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2021 rok wynosi 232 201 826,88 zł, podał bank.

Liczba kopii gry "Cyberpunk 2077" sprzedanych w ub.r. wyniosła ponad 13,7 mln, z czego 73% sprzedano w wersji cyfrowej, podała spółka. Łączny budżet gry opiewa na 1,2 mld zł.

Ciech odnotował 123,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 105,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd CD Projektu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 503,69 mln zł z zysku za 2020 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 5 zł na akcję, podała spółka. 

CD Projekt odnotowało 1 154,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 175,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wysokość ustalonej dla Getin Noble Banku GNB) składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) za 2021 rok wynosi 20 974 347,70 zł, z uwzględnieniem korekty składki za 2020 rok, podał bank. 

Aplisens odnotował 14,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wysokość ustalonej dla mBanku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2021 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 rok, wynosi 122 031 732,01 zł, podał bank. 

Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Forte wyniósł 59 mln zł w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 44% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Polwax odnotował 3,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 55,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze AC SA zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 19 maja br., o wypłacie dywidendy z części zysku w kwocie 22,16 mln zł, co daje 2,2 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) podpisała list intencyjny dotyczący ustalenia warunków inwestycji w podmiot posiadający wiedzę, kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w branży fotowoltaicznej, w szczególności w obszarze montażu, serwisu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, podała spółka.

Echo Investment zawarło z Dorotą Jarodzką-Śródką, Kazimierzem Śródką oraz Rafałem Jarodzkim przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki DKR Investment oraz wszystkich akcji w spółce DKR Invest, wskutek czego nabyło pośrednio pakiet 16 945 487 akcji, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21 039 375 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi około 65,99% ogółu głosów Archicomu, podała spółka. Łączna wartość transakcji to 428,61 mln zł.

Mennica Tower, spółka zależna Mennicy Polskiej, uzgodniła warunki brzegowe transakcji nabycia pozostałych 50% akcji spółki celowej Mennica Towers GGH MT, która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie i podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do negocjacji, podała Mennica. Mennica Tower podpisała ze sprzedawcą list intencyjny, zgodnie z którym rozpocznie w najbliższych dniach badanie prawne, techniczne oraz finansowe SPV, a strony przystąpią do negocjacji warunków potencjalnej transakcji.

Zarząd ATM Grupy rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2020 rok, podała spółka.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) dołączyły do grona klientów portalu Cash, prowadzonego przez Grupę PZU. Ponad 2 100 osób zatrudnionych w PKP SA może skorzystać z oferty portalu, który zapewnia dostęp do produktów finansowych całkowicie zdalnie, podała spółka.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex rekomenduje 0,34 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r., podała spółka.

Priorytety i plany biznesowe Budimeksu nie zmienią się w związku ze zmianą w zarządzie, zapowiedział nowy prezes Artur Popko, dotychczasowy wiceprezes.

Apator został członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE), podała spółka. Współpraca Izby i Grupy Apator może stać się znaczącym impulsem do zeroemisyjnego, zrównoważonego rozwoju wielu regionów Polski, zaznaczono. 

Ponad 12 mln mieszkańców Polski znajduje się obecnie w zasięgu sieci 5G w Plusie, podał Polkomtel.

Rada nadzorcza Budimeksu powołała z dniem 20 maja 2021 r. Artura Popko, dotychczasowego wiceprezesa, na funkcję prezesa zarządu - dyrektora generalnego Budimex S.A. na okres do końca dziesiątej, wspólnej dla zarządu trzyletniej kadencji, podała spółka.

Zgodnie ze zaktualizowaną prognozą skonsolidowanych wyników Grupy Kęty na 2021 r., przychody ze sprzedaży wyniosą 4 mld zł wobec 3,62 mld zł we wcześniejszej prognozie z grudnia 2020 r., EBITDA wyniesie 694 mln zł (wobec 624 mln zł), EBIT wyniesie 543 mln zł (wobec 474 mln zł), a zysk netto sięgnie 434 mln zł (wobec 369 mln zł), podała spółka.

Zarząd Elektrotimu przedłożył radzie nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku, zgodnie z którym rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto za 2020 r. na kapitał rezerwowy, podała spółka. 

Orange Polska planuje w aktualizacji strategii więcej nakładów kapitałowych przeznaczać na zakup widma 5G i rozwój tej sieci, jak również na odnowę mobilnego dostępu radiowego, kosztem zmniejszenia nakładów na sieć światłowodową, zapowiedział członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki. Spółka zapowiedziała publikację strategii na czerwiec.

TIM planuje inwestycje w przebudowę środowiska IT oraz budowę nowej hali w spółce zależnej 3LP, poinformowali członkowie zarządu. Nakłady na inwestycje w 2021 r. będą na poziomie podobnym, jak w latach ubiegłych.

TIM chce utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży w spółce-matce i zwiększać skalę działalności spółki zależnej 3LP w 2021 r., poinformował członek zarządu i dyrektor handlowy Piotr Nosal. 

Orange Polska uzależnia decyzję dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy za 2020 r. od uzyskania konkretnych informacji dotyczących nadchodzącej aukcji 5G oraz oceny tego, w jakim stanie klienci biznesowi operatora wyjdą z kryzysu związanego z pandemią, poinformował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki. Spółka zapowiedziała na czerwiec publikację aktualizacji strategii i wraz z nią chce przedstawić politykę dywidendową.

Grupa Azoty przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, podała spółka. Sojusz został zainicjowany przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku, a jego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie.

Genomtec dokonał w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego, które dotyczy autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP, podała spółka. 

All in! Games spłacił znaczącą część zobowiązań w łącznej kwocie 56 mln zł w ramach rozpoczętego w ubiegłym roku procesu oddłużania spółki, podała firma. Obecnie łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi 6 mln zł, które będą spłacane zgodnie z harmonogramem.

Skonsolidowane przychody Digitree Group wyniosły 14,62 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 12,71 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Rank Progress odnotował 57,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi rozpoczęło wiercenie otworów eksploatacyjnych na złożu Duva, a oddanie odwiertów do użytku przewidziano w III kw. 2021 roku, podała spółka.

OncoArendi Therapeutics podpisało 10-letnią umowę najmu nieruchomości w Łodzi o powierzchni 500 m2, na której powstanie nowe laboratorium przeznaczone dla chemii medycznej, podała spółka. Położona w centrum Łodzi nieruchomość dostosowana jest do specjalistycznej działalności jaką będzie w niej prowadzić OncoArendi. Laboratorium rozpocznie działalność w tym roku. 

Wartość podpisanych przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex kontraktów wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 930,73 mln zł, w tym do realizacji w roku 2021 830,36 mln zł, podczas gdy na koniec 2019 roku wartość podpisanych kontraktów wynosiła 572,31 mln zł (w tym 493,67 mln zł przypadało wtedy na 2020 r.), podała spółka.

PragmaGo podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A1, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 160 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 16 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Immofinanz zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2020 r. w wysokości 0,55 euro na akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie odbędzie się 18 czerwca br.

Bank Pekao wprowadza jako pierwszy bank w Polsce możliwość otwarcia konta na selfie przez e-dowód, podała instytucja.

Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 542 mln SEK przychodów, 5 mln SEK EBITDA i 5 mln SEK zysku netto w I kw. 2021 r., co odpowiada w złotych: 244 mln zł, 18 mln zł i - 2 mln zł, podał Arctic Paper.

Vercom ustalił cenę emisyjną oraz sprzedaży w ofercie publicznej na poziomie ceny maksymalnej, czyli 45 zł, podała spółka. Wartość oferty wyniesie 225 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Vercom pozyska 180 mln zł na dalszy rozwój.

Akcjonariusze Artifex Mundi zdecydowali o utworzeniu programu motywacyjnego na lata obrotowe 2021-2024, podała spółka. W ramach programu ustalono cele wynikowe, zakładające że skonsolidowany zysk netto powiększony o koszty emisji w latach 2021-2022 wyniesie łącznie 21-25 mln zł, a w latach 2023-2024 sięgnie 25-35 mln zł.

Immofinanz odnotował 165,88 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 347,52 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze The Dust zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 maja br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 300 tys. akcji serii F, w drodze oferty publicznej, bez prawa poboru, podała spółka. The Dust chce pozyskać w ten sposób ok. 5,5 mln zł brutto.

PunkPirates odnotowało 2,21 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 5,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotowało 333,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 227,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Ten Square Games podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego na lata 2021-2022, podała spółka. Zgodnie z treścią uchwały wysokość powtarzalnej EBITDA została określona na 248,8 mln zł za rok obrotowy 2021 i 251,3 mln za rok obrotowy 2022.

i2 Development odnotowało 10,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dębica odnotowała 68,39 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 112,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)