Ciech prognozuje wzrost znormaliz. EBITDA r/r do 700-735 mln zł w 2021 r.

ISBNews
23.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Znormalizowany wynik EBITDA Grupy Ciech może wzrosnąć o w br. ok. 20-25% w stosunku do zaraportowanego wyniku skonsolidowanego z 2020 roku (585 mln zł), czyli do poziomu 700-735 mln zł dzięki przeprowadzonym inwestycjom, zwiększonej efektywności procesów produkcyjnych, szerszej ofercie produktowej, a także ożywieniu gospodarczemu, podała spółka. Zgodnie z prognozą, przychody mają wynieść od 3,13 mld zł do 3,29 mld zł.

Spółka podała, że na prognozowaną poprawę wyniku w 2021 roku ma wpłynąć m.in. pełny rok optymalnej wydajności i pełnego portfela produktowego linii do produkcji sody oczyszczonej działającej w Ciech Soda Deutschland w Stassfurcie. Ożywienie gospodarcze może skutkować zwiększeniem popytu na sodę kalcynowaną stosowaną m.in. w produkcji szkła. Zwiększą się także przychody i zyski generowane przez biznes solny - nowa warzelnia w Stassfurcie powinna osiągnąć docelowe parametry produkcyjne w III kwartale tego roku. 

W 2021 roku kontynuowany będzie dynamiczny rozwój biznesu AGRO, zarówno po stronie oferty produktowej, jak i dalszego rozwoju działalności na rynkach zagranicznych, m.in. w Rumunii i na Półwyspie Iberyjskim. Perspektywy dla produkcji pianek PUR również są optymistyczne, w związku z m.in. rozwojem przemysłu meblarskiego w Polsce, wskazano również.

Prognozowany rosnący popyt może sprzyjać także biznesowi krzemianowemu. Krzemiany sodu wykorzystywane są w produkcji krzemionki strącanej, wykorzystywanej przez m.in. segment automotive (opony, tworzywa). Grupa w IV kwartale zamierza uruchomić nowy piec w Żarach, dzięki czemu zwiększy moce produkcyjne o ponad 30%.

"Po stronie kosztowej efekty głębokiej optymalizacji przeprowadzonej w 2020 roku, wskutek spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią, powinny utrzymywać się także w kolejnych latach. Korzystnie rysuje się także sytuacja związana z alokacją certyfikatów CO2: Grupa dysponuje m.in. certyfikatami przyznanymi dla rumuńskiej fabryki, a prognozowana przez Komisję Europejską alokacja na lata 2021-2025, przy jednoczesnej tendencji do obniżania poziomów emisji w kolejnych latach, może ograniczyć skutki niekorzystnych trendów cenowych na rynku certyfikatów CO2" - czytamy dalej.

Opublikowana w grudniu 2018 roku strategia Grupy Ciech zakładała uzyskanie następujących celów finansowych w 2021 roku: przychodów powyżej 4 mld zł, wyniku znormalizowanego EBITDA powyżej 900 mln zł oraz rentowności EBITDA znormalizowanej - powyżej 22%, przypomniano.

"Cele finansowe nie zostaną osiągnięte w 2021 roku między innymi z uwagi na trwającą od marca 2020 roku pandemię wirusa COVID-19, która wpłynęła na opóźnienie realizacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych celów strategicznych, w tym zakończenia w pierwotnie planowanym na 1 stycznia 2021 roku terminie największej inwestycji w historii Ciech, czyli fabryki Soli w Staßfurcie" - czytamy w raporcie. 

Jak zaznaczono, pozostałe cele strategiczne zdefiniowane w strategii pozostają aktualne. 

Ciech podał także, że cele finansowe zostaną odpowiednio zaktualizowane i przesunięte w czasie oraz zawarte w nowej strategii Grupy Ciech, która zostanie zatwierdzona "niezwłocznie po tym, jak sytuacja związana z pandemią przestanie być niestabilna i nieprzewidywalna".

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)