Seco/Warwick rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

ISBNews
23.04.2021 08:40
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Seco/Warwick rekomenduje wypłatę dywidendy z części zysku netto za 2020 r. w kwocie 4 944 307,5 zł, podała spółka. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł.

"Zarząd Seco/Warwick [...] podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto spółki za rok 2020 w kwocie 7 856 447,93 zł w następujący sposób:

- Cześć zysku netto w kwocie 4 944 307,5 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. [...] Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1 lipca 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 15 lipca 2021 roku.

- Część zysku netto w kwocie 2 912 140,43 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu i zawnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą, podsumowano.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)