Seco/Warwick miało 13,77 mln zł zysku netto, 19,04 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
23.04.2021 08:40
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 15,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2020 roku grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 85 mln zł, zysk operacyjny EBIT na poziomie 19 mln zł oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 13,8 mln zł" - napisał prezes Sławomir Woźniak w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 19,04 mln zł wobec 22,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r. wobec 451,54 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2020 w strukturze sprzedaży (wg. segmentów operacyjnych) podobnie jak w zeszłym roku prym wiodły segmenty Pieców Próżniowych oraz Pieców Topielnych. W ujęciu geograficznym w 2020 roku największy udział w sprzedaży Grupy Seco/Warwick miały rynki Unii Europejskiej (28%), USA (28%) oraz Azji (26%) co stanowi 82% całej sprzedaży Grupy. Sprzedaż na rynku azjatyckim wzrosła w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o 5%" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo, w minionym roku grupa wypracowała dodatnie przepływy operacyjne na poziomie +36,4 mln zł, w porównaniu do 38 mln zł w 2019 roku. Najistotniejsze pozycje przepływów z działalności operacyjnej to: zmiana stanu aktywów i zobowiązań kontraktowych (+42 mln zł), amortyzacja (+13 mln zł) oraz zmiana stanu zapasów (+3,8 mln zł).

W 2020 roku przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły -7 mln zł (2019: -10,1 mln zł), z czego większość w wysokości zostało wydatkowane na wartości niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe w spółce Seco/Warwick SA. 

Przepływy finansowe to głównie spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 22,3 mln zł, oraz nabycie akcji własnych w wysokości 14,6 mln zł. W efekcie stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku wzrósł w stosunku do 2019 roku do poziomu 52,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 7,86 mln zł wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pomimo nadal obecnych trudności związanych z trwającą pandemią SARS-CoV-2, w rok 2021 wchodzimy z optymizmem, wzmocnieni o doświadczenia zdobyte w minionym roku. Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani by podjąć wyzwania związane trwającą niestabilnością w zakresie sytuacji polityczno-gospodarczej świata i wielu kluczowych rynków, na których prowadzimy naszą aktywność" - zakończył prezes.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)