P.A. Nova miała 16,23 mln zł zysku netto, 32,11 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
23.04.2021 08:45
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 36,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,11 mln zł wobec 46,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,68 mln zł w 2020 r. wobec 284,04 mln zł rok wcześniej.

"Istotny spadek łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2019 r. jest efektem spadku przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą – P.A. Nova SA dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej). Przychody te w roku 2020 były o ok. 90 mln zł niższe niż w 2019 r. Różnica wynika z istotnego ograniczenia inwestycji w obszarze przemysłowym i handlowym w I poł 2020 r. ze względu na wybuch pandemii COVID-19, a także efektu wysokiej bazy, gdyż w 2019 r. rozpoznano jednorazowo przychody ze sprzedaży mieszkań realizowanych przez spółkę PA Nova BT w Niemczech. Przychody te wyniosły ok. 20 mln zł. Drugim powodem spadku przychodów było ograniczenie działalności obiektów handlowych, wynikające z restrykcji związanych z pandemią. Spadek przychodów w tym segmencie wyniósł ok 17 mln zł. Spadek zysku z działalności operacyjnej wynika głównie ze spadku wyniku w segmencie najmu o ok. 15 mln zł. Pozostałe segmenty uzyskały wyniki na poziomie zbliżonym bądź wyższym niż w 2019 r.  Wysoki poziom zysku brutto w 2019 r. to efekt sprzedaży czterech parków handlowych, na których Grupa zrealizowała zysk w wysokości 16 mln zł" - wyjaśniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,64 mln zł wobec 25,91 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2020 r. podejmowaliśmy działania mające zapewnić grupie dalszy rozwój i powiększanie portfela nieruchomości komercyjnych. Rozpoczęliśmy budowę parku handlowego w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 10 tys. m2, którego otwarcie planujemy na IV kw. 2021 r., uruchamiamy posiadany portfel gruntów przeznaczonych pod nowe inwestycje, budując obiekt handlowy w Skawinie dla naszego długoletniego partnera handlowego, pracujemy nad kolejnymi inwestycjami na naszych nieruchomościach w Płocku i Kłodzku. Negocjujemy kolejne umowy nabycia nieruchomości gruntowych, które zamierzamy sfinalizować w bieżącym roku. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie portfela nieruchomości pracujących w wartości grupy. Odbudowujemy portfel zleceń w segmencie budowlanym, co roku zwiększamy też przychody i poprawiamy rentowność w dwóch pozostałych segmentach działalności grupy tj. w usługach projektowych oraz w usługach IT oferowanych przez Dział Nowych Technologii. Oba te działy wygenerowały w zeszłym roku ok. 14 mln zł przychodów, co oznacza wzrost r/r o ok. 40 %. Istotnie poprawiły też swoją rentowność stając się coraz bardziej znaczącymi działalnościami w tworzeniu wartości grupy" - podsumował prezes Tomasz Janik w liście załączonym do raportu rocznego.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)