Selena FM miała 76,24 mln zł zysku netto, 165,69 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

ISBNews
23.04.2021 09:05
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 76,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 39,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 127,18 mln zł wobec 63,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 165,69 mln zł wobec 101,83 mln zł rok wcześniej.

Dzięki stabilizacji cen surowców na korzystnym poziomie, a także systematycznemu rozwijaniu oferty produktów innowacyjnych oraz wysokomarżowych, spółka wyraźnie poprawiła też rentowność brutto sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 33,8% i była wyższa o 3,8 pkt proc. r/r.

"Miniony rok był dla nas wszystkich niezwykłym i pod wieloma względami bardzo wymagającym czasem. Z jednej strony musieliśmy zmierzyć się z dużą dozą niepewności w kontekście kierunku rozwoju pandemii, a z drugiej staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o jej wpływ na gospodarkę i ogólną sytuację makroekonomiczną na świecie. O ile dziś wiemy już na temat wirusa zdecydowanie więcej niż wiosną zeszłego roku, o tyle skutki ekonomiczne pandemii wciąż są trudne do przewidzenia. Przykładem są choćby ceny surowców czy kursy walut, które w trakcie ubiegłego roku zmieniały się i bezpośrednio rzutowały na naszą marżę. Byliśmy w stanie przeciwdziałać tym wahaniom m.in. dzięki naszej ofercie produktowej oraz rozbudowanemu modelowi kanałów dystrybucji i dziś jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani na ewentualne fluktuacje prezes" - powiedział prezes Jacek Michalak, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dobre wyniki finansowe grupy to zasługa szeregu małych zwycięstw, które podczas ubiegłego roku udało się osiągnąć.

"Jednym z nich była decyzja o utworzeniu na początku marca ub.r. specjalnego zespołu, do którego zadań należało opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmie i zaprojektowanie ich tak, aby zminimalizować wpływ koronawirusa na prowadzoną przez grupę działalność. To bardzo ważny element, który pozwolił nam utrzymać w kolejnych miesiącach ciągłość prac we wszystkich 19 lokalizacjach produkcyjnych, a tym samym zapewnić terminowe dostawy do naszych klientów przez cały rok, niezależnie od pandemii" - dodał prezes.

Bardzo dobrym wynikom finansowym w 2020 roku towarzyszył wzrost na kluczowych rynkach zagranicznych, na których grupa działa - m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej, ale też w Brazylii, Turcji i Rosji, podkreślił również.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 384,74 mln zł w 2020 r. wobec 1 326,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 75,38 mln zł wobec 52,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)