MLP Group rozpoczyna dziś book building w ofercie do 1,65 mln akcji serii E

ISBNews
23.04.2021 09:40
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Zarząd MLP Group podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1 653 384 akcji zwykłych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podało MLP. Jednocześnie spółka zawarła z Pekao Investment Banking (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) oraz Biurem Maklerskim Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego) umowę o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych akcji. Przyspieszony book building rozpoczyna się dziś.

"Proces budowania księgi popytu na akcje serii E rozpocznie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu [...] i potrwa nie dłużej niż do 27 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd został poinformowany przez Israel Land Development Company (ILDC), że ILDC lub wskazany przez ILDC inwestor, będący podmiotem zależnym od ILDC, złoży zapis na akcje serii E po cenie emisyjnej ustalonej w procesie book-buildingu, w taki sposób, że udział akcji serii E, w odniesieniu do których składać będzie zapis będzie odpowiadał liczbie, która pozwoli grupie ILDC, bezpośrednio i poprzez swoje podmioty zależne, na posiadanie nie więcej niż 40% w kapitale spółki.

"Zgodnie z uchwałą zarządu, po zamknięciu procesu budowania księgi popytu i ustaleniu ceny emisyjnej, akcje serii E będą wstępnie alokowane według następujących reguł:

(i) w pierwszej kolejności ILDC zostaną alokowane akcje serii E w liczbie, która pozwoli ILDC, bezpośrednio i poprzez swoje podmioty zależne, na posiadanie nie więcej niż 40% w kapitale spółki (equity interest). Uprawnienie ILDC do objęcia akcji serii E wyłącza uprawnienie podmiotów zależnych od ILDC, jako inwestorów spełniających kryteria uprawnionego inwestora, określone powyżej;

(ii) w drugiej kolejności pozostałym uprawnionym inwestorom będą wstępnie alokowane akcje serii E, w taki sposób, aby utrzymany został ich udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki;

(iii) uprawnionym inwestorom (w części zamówienia przenoszącej liczbę akcji przyznaną w (ii) powyżej) oraz pozostałym inwestorom, którzy złożą zamówienie w procesie budowania księgi popytu, akcje serii E będą wstępnie alokowane według uznania zarządu w porozumieniu z Pekao IB" - czytamy w komunikacie.

Akcje serii E, nieobjęte zamówieniami złożonymi w procesie budowania księgi popytu, zarząd może, wedle własnego uznania w porozumieniu z Pekao IB, wstępnie alokować inwestorom, którzy złożyli deklaracje popytu na akcje serii E lub innym inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie oraz udziału w procesie budowania księgi popytu, podano także.

Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte przez inwestorów do 4 maja 2021 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii E zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia tych akcji, tj. nie później niż do 4 maja 2021 r., podano także.

W połowie kwietnia MLP Group informowało, że zdecydowało o przeprowadzeniu analiz oraz wstępnych prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1 653 384 akcji zwykłych serii E.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)