Dobra Energia dla Olsztyna otrzymała 490 mln zł 'Zielonego Kredytu' na ITPO

ISBNews
23.04.2021 13:15
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Spółka Dobra Energia dla Olsztyna otrzymała finansowanie w wysokości 490 mln zł, certyfikowane jako "Zielony Kredyt". Zostanie ono przeznaczone na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, podał fundusz Meridiam Infrastructure, który zabezpieczył finansowanie kredytu.

W finansowanie projektu zaangażowany jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który udzielił finansowania mezzanine w wysokości 48 mln zł spółce Dobra Energia dla Olsztyna. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli 200 mln zł długoterminowego długu uprzywilejowanego na realizację projektu. Długoterminowe finansowanie z 20-letnim terminem zapadalności uzupełnią kredytodawcy komercyjni - mBank, Erste Bank i Kommunal Kredit. Bank Pekao finansuje kredyt na pokrycie podatku VAT. Kolejne banki mogą uzupełnić tę pulę w najbliższych tygodniach, podano.

"Meridiam, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej, w pełni zabezpieczył finansowanie 'Zielonego Kredytu' na budowę i eksploatację Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako 'Zielony Kredyt' zgodnie z LMA Green Loan Principles" - czytamy w komunikacie.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie wyeksploatowanych instalacji węglowych energią wytworzoną zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym, która będzie dostarczać mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną, jak i ciepło, zmniejszając tym samym nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i jednocześnie znacząco ograniczając emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, podkreślono.

"Zaangażowanie tak wielu kluczowych instytucji finansowych w proces finansowania proekologicznego projektu, jakim jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów realizowana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, to kolejny kamień milowy dla Polski na drodze do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie dla Warmii i Mazur, jednego z najpiękniejszych i najczystszych obszarów w Polsce" - skomentował dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią David Delgado Romero, cytowany w komunikacie.

Od początku budowy, czyli od połowy 2020 roku, projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi około 172 mln zł.

Meridiam - mający 95% udziałów w w spółce Dobra Energia dla Olsztyna oraz hiszpańska firma Urbaser - podmiot świadczący usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania - w ramach realizacji inwestycji w Olsztynie zapewnią kapitał własny, który uzupełni finansowanie. Łączny plan finansowania projektu sięga około 957 mln zł. Nowy plan finansowania został zatwierdzony przez partnera publicznego, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Dług nadrzędny został oceniony przez Vigeo Eiris Group (Moody's) jako zgodny z zasadami zielonych pożyczek Loan Market Association, zakończono.

Uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni kogeneracyjnej (ITPO) planowane jest w połowie 2023 r. Elektrociepłownia, która do ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, pokryje około 30% zapotrzebowania miasta na ciepło.

(ISBnews)