Prezydent podpisał nowelę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych SP

ISBNews
23.04.2021 13:25
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, której celem jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości i ich części wchodzących w skład Zasobu o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Zmiany te mają na celu: przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r." - czytamy w komunikacie.

Nowelizacja zakłada ponadto wstrzymanie na okres pięciu lat - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie - sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz doprecyzowuje, że złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazuje jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają, w drodze wyjątku, sprzedaż tych nieruchomości.

Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.

(ISBnews)