X-Trade Brokers miało wstępnie 89,05 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

ISBNews
23.04.2021 17:30
A A A

Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - X-Trade Brokers (XTB) odnotował wstępnie 89,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 175,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 99,8 mln zł wobec 234,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 186,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 306,66 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2021 r. XTB wypracowało 89,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 40,2 mln zł zysku kwartał wcześniej. To wzrost o 48,9 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 186,7 mln zł (IV kw. 2020: 140 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 86,9 mln zł (IV kw. 2020: 83,6 mln zł). W okresie grupa pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 67 231 co oznacza wzrost o 75% k/k" - czytamy w komentarzu zarządu do wstępnych wyników.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I kw. 2021 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze, pozyskując 67 231 nowych klientów wobec 38 413 kwartał wcześniej, co daje wzrost o 75%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 72 346 do 103 425, tj. o 43% kw/kw" - czytamy także.

Spółka zakłada dalszy przyrost bazy klienckiej, prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie.

"W związku z dynamicznym rozwojem grupy, zarząd ocenia, że w 2021 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie wyższym o około kilkanaście procent do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2020 r. Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o ponad 20% w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy również.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)